Rynek pracy w 2023 roku - jaki będzie?

Ostatnia aktualizacja: 06.02.2023 19:10
- Niezależnie od tego, jakie czynniki gospodarcze będą oddziaływać na rynek pracy, brakuje i nadal będzie brakować na nim pracowników - mówi Robert Paterz z Wyższej Szkoły Zarządzania i Informatyki w Rzeszowie. - Potencjał do rozwoju jest duży, jednak jest także wiele zagrożeń.
W wielu branżach notowane są braki kadrowe,
W wielu branżach notowane są braki kadrowe,Foto: shutterstock/Kzenon

Polska zajmuje drugie miejsce wśród państw europejskich o najniższym bezrobociu, wyżej uplasowały się tylko Czechy. Mimo to w drugiej połowie 2022 roku wyraźnie można było zaobserwować spowolnienie na rynku pracy. Według raportu Głównego Urzędu Statystycznego dotyczącego popytu na pracę, w trzecim kwartale 2022 roku było o 11,7 procent mniej wolnych miejsc pracy niż w analogicznym okresie roku ubiegłego.


Pracownicy poszukiwani w branży informatycznej

Największe zapotrzebowanie na pracowników jest w administracji teleinformatycznej, a także zawodach związanych ze zrównoważonym rozwojem. - Zmniejszone zapotrzebowanie notowane jest w sektorze zarządzania zasobami ludzkimi, branży nieruchomości, a także związanych z obsługą klienta. To wynika z coraz powszechniejszej automatyzacji - wyjaśnia rozmówca Piotra Firana.

Według specjalisty, negatywnie na rynek pracy mogą wpływać inflacja, wysokie ceny energii, wysokie koszty surowców i półfabrykatów oraz dostęp do nich, a także koszty zatrudnienia. - Ceny rosną szybko, płace w różny sposób próbują za nimi nadążyć, a wydajność spada. To jest wskazaniem, że jesteśmy na progu dekoniunktury, co nie oznacza, że długofalowo się nie rozwijamy - tłumaczy gość Czwórki. - Przedsiębiorstwa mocno zastanawiają się nad przewidywalnością działalności gospodarczej. To ma wpływ na zapotrzebowania na dobra i usługi, a także na popyt na pracę.  


Inflacja a rynek pracy

- Jeśli rynek pracy jest w równowadze, wraz z rozwojem technologicznym stabilnie wzrastają ceny i płace. Obecnie mamy sytuację, gdzie bardzo szybko rosną ceny, a płace próbują za nimi nadążyć - zauważą Robert Paterz. - Najważniejszym wyzwaniem jest zmniejszenie inflacji. Bo jeśli nawet płace będą za nią podążały, to będą bardzo duże strukturalne niedopasowania i różnice pomiędzy sektorami. W tym roku spodziewam się aktywności pracowników związanych z postulatami o podniesienie płac.


Posłuchaj
14:03 Czwórka/Czat Czwórki - rynek pracy 06.02.2023.mp3 Robert Paterz z Wyższej Szkoły Zarządzania i Informatyki w Rzeszowie o rynku pracy w 2023 roku (Czat Czwórki/Czwórka)

 


***

Tytuł audycji: Czat Czwórki

Prowadzi: Piotr Firan

Gość: Robert Paterz (Katedra Ekonomii i Finansów Wyższej Szkoły Zarządzania i Informatyki w Rzeszowie)

Data emisji: 06.02.2023

Godzina emisji: 15.15

aw