Równość kobiet na rynku pracy. Liczą się kompetencje, nie płeć

Ostatnia aktualizacja: 01.12.2022 19:43
Im mniejsza firma, tym niższy priorytet ma kwestia równości płci. Jaka jest sytuacja kobiet w małych i średnich firmach? Co na to wpływa?
Kompetencje nie mają płci
Kompetencje nie mają płciFoto: stockfour/shuttestock.com

Dziś sytuacja kobiet na rynku pracy jest różna. Możemy jednak powiedzieć, że jesteśmy na drodze do równości - mówi Beata Piesio, kierowniczka zespołu ds. personalnych i rozwoju Bibby Financial Services. - Tej równości jeszcze dziś nie ma. To oczywiście też zależy od wielkości firmy. Z raportu, który przygotowaliśmy, wynika, że sytuacja kobiet jest zdecydowanie lepsza w firmach średnich, zatrudniających ponad 50 osób. Natomiast dużo więcej tradycji utrzymuje się w małych firmach. Tam równość kobiet jest tematem do pracy - dodaje. 

Przez lata sytuacja pań na rynku pracy była o wiele trudniejsza niż dziś. - Dziś patrzymy i myślimy inaczej. Zmieniła się samoświadomość dzisiejszych liderów. Dostrzegamy to na każdym szczeblu, oczywiście największa odpowiedzialność jest na najwyższym poziomie zarządzania. To liderzy decydują i mają wpływ na to, kogo i w jaki sposób zaprosić do udziału. Oni decydują, jakie zespoły, jakie firmy i z jaką kulturą chcą budować - podkreśla. 

Polska kultura, pełna stereotypów, z wyraźnie zdefiniowaną rolą kobiety i mężczyzny, dość sztywno "przydziela" zadania. Dziś jednak mamy inne okoliczności, one bardzo się zmieniają. 

Kompetencje nie mają płci 

- Liderzy powinni patrzeć na pracownika nie przez pryzmat płci, ale zasobów i kompetencji, jakie dana osoba prezentuje, jakie korzyści przynosi - wyjaśnia gość Piotra Firana. - Sztuką jest patrzenie przez pryzmat umiejętności, a nie płci, stażu, wieku, koloru skóry, poglądów. Kompetencje płci nie mają. 

W małych i średnich firmach często mamy do czynienia ze stereotypowymi rolami przypisywanymi kobietom. Dochodzi również kwestia postrzegania zarządzania czy przywództwa. - Tu już widać rozbieżności doświadczeń między pokoleniami. Inaczej patrzą młodzi, inaczej najstarsze pokolenie zarządzających - mówi Beata Piesio. - To, co jest dziś ważne, to zapraszanie, słuchanie i rozmowa. Z perspektywy zarządczej możemy zadbać o to, by nasze wynagrodzenia były na jednym poziomie bez względu na płeć - dodaje. 


Posłuchaj
12:07 czwórka czat czwórki 01.12.2022.mp3 Kobiety na rynku pracy - czy zmierzamy w stronę równych szans? (Czwórka/Czat Czwórki)

 

Rozwiązaniem budzącym zawsze dyskusje i sprzeciw są parytety. Beata Piesio marzy o momencie, gdy nie będą one potrzebne. - Konieczność wprowadzania parytetów dziś mówi o tym, że pewna mniejszość nie jest zaopiekowana - wyjaśnia. - To jest teraz kwestia naszej, zarządzających, świadomości, żeby usłyszeć i wprowadzać zmiany, które wychodzą od zespołu. W tym momencie te, które wychodzą od kobiet, po to, żeby je wesprzeć i zapewnić równe szanse na rynku pracy

Szanse i zaufanie

Beata Piesio szczególną uwagę zwraca na młode matki, młodych rodziców na rynku pracy. Podkreśla, że to osoby o wyjątkowej samoorganizacji, otwarte na współpracę i słuchanie. - Tu możemy ich wspierać przez jak najbardziej elastyczne godziny pracy. To daje możliwości osiągania sukcesów, zaangażowania, lojalności - mówi. - Patrzenie i słuchanie potrzeb, szczególnie kobiet, dziś jest bardzo istotne. 

Zaskakujące jest, że według badania przeprowadzonego przez Bibby Financial Services duża część mężczyzn uważa, że kobiety mają świetne szanse na rynku pracy. Niestety niewiele kobiet potwierdza tę tezę. 

- Kobiety nie mają na rynku pracy taryfy ulgowej. Większość kobiet nawet tego nie oczekuje - podkreśla gość Czwórki. - Ważne jest jednak to, żeby ci, którzy szanse dla nich tworzą, mieli odwagę i zaufanie do kobiet. Zarządzający powinni dostrzegać potencjał i kompetencje. 


*** 

Tytuł audycji: Czat Czwórki

Prowadzi: Piotr Firan

Gość: Beata Piesio, kierowniczka zespołu ds. personalnych i rozwoju Bibby Financial Services

Data emisji: 01.12.2022

Godzina emisji: 15.21


kor