Section1
Wojsko na ulicach
Wszystkie Żołnierze przy odśnieżaniu ulicy, obok posterunek wojskowy przy wjeździe na most Poniatowskiego. Warszawa, grudzień 1981 Foto: PAP/CAF/Teodor Walczak