Section1
Wojsko na ulicach
Wszystkie Żołnierze na posterunku wojskowym przy wjeździe na most Poniatowskiego. Warszawa, grudzień 1981 Foto: PAP/CAF/Teodor Walczak