Section1
Wojsko na ulicach
Wszystkie Stan wojenny w Polsce, 1981 Foto: PAP