Section1
Wojsko na ulicach
Wszystkie Stan wojenny został wprowadzony przez władze komunistyczne PRL 13 grudnia 1981 dekretem Rady Państwa. Powołano Wojskową Radę Ocalenia Narodowego (WRON), władzę w kraju przejęło wojsko. Na zdjęciu wojskowy transporter opancerzony podczas patrolu. Warszawa, 14.12.1981 Foto: PAP/CAF/Teodor Walczak