Section1
Wojsko na ulicach
Wszystkie Wojskowy transporter opancerzony patroluje ulice miasta. Na zdjęciu ul. Czerniakowska. Warszawa, 13.12.198 Foto: PAP/CAF/Witold Rozmysowicz