Nowe Technologie

Internet Wszechrzeczy motorem rozwoju gospodarczego

Ostatnia aktualizacja: 21.06.2013 08:42
Według najnowszych badań Cisco Internet of Everything Value Index, rosnąca popularność Internetu Wszechrzeczy (Internet of Everything - IoE) umożliwia firmom zwiększenie efektywności operacyjnej, poprawę jakości obsługi klientów, lepszą współpracę oraz większą innowacyjność.
Internet Wszechrzeczy motorem rozwoju gospodarczego
33 procent ankietowanych liderów biznesowych i IT z całego świata uznało, że światowy rynek pracy wzrośnie dzięki Internetowi Wszechrzeczy, zaś 47 procent spodziewa się wzrostu płac, który ma być efektem pojawienia się nowych zawodów wymagających wysoko wykwalifikowanego personelu.
  • Badanie przeprowadzone wśród 7,500 liderów biznesowych i IT z 12 państw pokazuje, że firmy, które inwestują w sieci umożliwiające połączenie i interakcję pomiędzy przedmiotami, danymi, procesami czy ludźmi są znacznie efektywniejsze oraz oferują nowe możliwości swoim klientom, co pozwoli im na wygenerowanie największych zysków, szacowanych na 613 miliardów dolarów w roku 2013. 
  • Internet Wszechrzeczy to sieć łącząca ludzi, procesy, dane i przedmioty, generujaca pewną nową wartość. Kolejne etapów rozwoju technologicznego, w tym Internet Przedmiotów (Internet of Things), mobilna rewolucja, cloud computing i rosnące znaczenie Big Data, uzupełniając się, pozwalają na korzystanie z możliwości jakie daje Internet Wszechrzeczy (IoE).
  • Pierwsze tego rodzaju badanie pokazuje, że największa wartość wygenerowana przez IoE w 2013 roku związana będzie z łańcuchem dostaw (158,8 miliarda USD) oraz z rozszerzeniem usług dla klientów (145,3 miliarda USD). Ponadto, ankietowani uznali przyspieszenie tempa innowacji, zaspokojenie potrzeb klientów związanych z nowymi sposobami interakcji oraz konieczność automatyzacji procesów biznesowych za czynniki napędzające rozwój Internetu Wszechrzeczy.
Badanie obejmujące 12 krajów generujących w sumie 70 procent światowego produktu krajowego brutto zostało przeprowadzone przez Cisco Consulting Services Research & Economics Practice, przy wsparciu Centrum Cyfrowego Biznesu działającego w ramach MIT (Massachusetts Institute of Technology). 
 
Analiza opiera się na badaniach, które na początku roku zostały przeprowadzone na zlecenie Cisco, według których kwota możliwa do uzyskania z tytułu zwiększenia efektywności operacyjnej i jakości obsługi klienta wynikająca z wykorzystania możliwości stwarzanych przez Internet Wszechrzeczy wyniesie około 14,4 biliona dolarów w ciągu najbliższych dziesięciu lat.
 
Aby zmaksymalizować korzyści, firmy powinny skupić się na odpowiednich możliwościach oferowanych przez IoE, kluczowych dla danej branży:
  • Produkcja i przemysł: wielowymiarowa analiza danych w czasie rzeczywistym; współpraca i komuniacja za pośrednictwem wideo; zdalny monitoring zasobów fizycznych.
  • Energetyka: integracja danych z czujników; możliwość lokalizacji ekspertów; analiza predykcyjna.
  • Sprzedaż detaliczna: wizualizacja danych i analizy predykcyjne; BYOD i interakcja z klientami; płatności mobilne i zdalny monitoring zachowań konsumenckich
Firmy z sektora przemysłowego i usługowego mają największy potencjał jeśli chodzi o generowanie zysków dzięki możliwościom oferowanym przez IoE. Jednak najlepsze wyniki w 2013 roku, związane z wykorzystaniem IoE, uzyskują firmy z sektora zaawansowanych technologii, telekomunikacyjnego oraz finansowego.
 
W 2013 roku największy wpływ na wartość rynku IoE będą miały: łańcuchy dostaw (158,8 miliardów dol.) i doświadczenia klientów (145,3 miliardów dol.). 
 
Analiza zysków generowanych przez IoE pokazuje, że nie zawsze wielkość firmy jest równoznaczna z największym dochodem. Na sukces w wykorzystaniu IoE wpływa przede wszystkim strategia firmy, a nie jej wielkość czy siła finansowa. Liderzy biznesowi z całego świata wierzą, że IoE pomoże poprawić bezpieczeństwo informacji. Połowa ankietowanych odpowiedziała, że IoE zapewni lepsze bezpieczeństwo, 26 procent badanych uznało, że poziom zabezpieczeń nie ulegnie zmianie.
 
 
 autor: Jan Petersen

Czytaj także

Internet rzeczy a bezpieczeństwo sieci korporacyjnej

Ostatnia aktualizacja: 30.04.2013 00:00
Kilka dni temu portal NetworkWorld.com opublikował listę 25 najdziwniejszych rzeczy łączących się z Internetem. Znalazła się na niej m.in. psia obroża oraz dziecięca pieluszka wysyłająca rodzicom wiadomości sms.
rozwiń zwiń