Nowe Technologie

Administracja publiczna ma pieniądze na Internet

Ostatnia aktualizacja: 25.07.2013 11:35
Rządowy Program Operacyjny Polska Cyfrowa 2014-2020 będzie skierowany zarówno do urzędów administracji i jednostek im podległych, jak i operatorów telekomunikacyjnych. Projekt obejmie projekty o znaczeniu ogólnopolskim w takich obszarach jak np. e-administracja, e-zdrowie, e-sądy, e-zamówienia publiczne oraz e-kultura.
Marceli Niezgoda, wiceminister rozwoju regionalnego
Marceli Niezgoda, wiceminister rozwoju regionalnego

Pomoc zostanie skierowana przede wszystkim do przedsiębiorców telekomunikacyjnych i obejmie wsparcie projektów w zakresie budowy, rozbudowy lub przebudowy sieci  infrastruktury telekomunikacyjnej zapewniających szerokopasmowy dostęp do internetu  o parametrach 30 Mb/s i więcej.  W ramach PO PC wsparcie skierowane będzie także do urzędów, które mają poprawić jakość i dostępność e-usług publicznych.

  • W ramach Programu Operacyjnego Polska Cyfrowa 2014-2020 (PO PC) wspierane będą działania umożliwiające jak najszerszy dostęp do sieci szerokopasmowych oraz osiągnięcie największej przepustowości na obszarach, gdzie nie można zapewnić dostępu do internetu na warunkach rynkowych.
  • Budżet Programu Operacyjnego Polska Cyfrowa to 2 mld euro.

– Chcemy uzupełnić zidentyfikowane tzw. białe plamy, czyli miejsca, gdzie nie ma dostępu do szerokopasmowego internetu, gdzie występują braki, co jest związane z tym, że ta infrastruktura jest nieopłacalna ekonomicznie dla biznesu. Planujemy te luki zidentyfikować z poziomu krajowego i w tych miejscach będą realizowane inwestycje – mówi Agencji Informacyjnej Newseria Marceli Niezgoda, wiceminister rozwoju regionalnego.

  • W ramach PO PC wspierana będzie również e-integracja, czyli działania szkoleniowe i doradcze dotyczące budowy i rozwoju kompetencji cyfrowych skierowanych przede wszystkim do osób starszych (50+) nieaktywnych na rynku pracy, osób niepełnosprawnych, rencistów oraz emerytów, zamieszkałych zwłaszcza na terenach wiejskich i w małych miastach. Środki programu zostaną także przeznaczone na kampanie medialne, których celem jest podniesienie świadomości w społeczeństwie na temat korzyści płynących ze stosowania technologii cyfrowych. Program Ooperacyjny Polska Cyfrowa ma także ułatwić dostęp do zasobów publicznych.

– Druga część tego programu to inwestycje w technologie informacyjno-komunikacyjne. Czyli z jednej strony np. mówimy o usługach publicznych, e-edukacja, e-learning, e-zdrowie. To jest komponent krajowy. Natomiast wsparcie technologii informacyjno-komunikacyjnych w gospodarce, czyli zwiększenie obrotu gospodarczego w internecie będzie się odbywać głownie poprzez Regionalne Programy Operacyjne – wyjaśnia Marceli Niezgoda.

Beneficjentami Programu Operacyjnego Polska Cyfrowa 2014-2020 będą: urzędy administracji rządowej oraz jednostki im podległe, jednostki naukowe, państwowe organizacje kultury, organizacje pozarządowe oraz przedsiębiorstwa.autor: Cezary Tchorek-Helm

Czytaj także

MRR: 2 mld euro z UE na program Polska Cyfrowa

Ostatnia aktualizacja: 10.07.2013 09:07
Blisko 2 mld euro z funduszy UE na lata 2014-20 mają trafić na realizację programu Polska Cyfrowa - poinformował wiceminister rozwoju regionalnego Paweł Orłowski.
rozwiń zwiń
Czytaj także

Jak państwo chce przeciwdziałać wykluczeniu cyfrowemu Polaków?

Ostatnia aktualizacja: 15.07.2013 08:12
Blisko 2 mld euro mają być przeznaczone na realizację programu "Polska Cyfrowa w latach 2014-2020".
rozwiń zwiń
Czytaj także

13 milionów Polaków nie korzysta z Internetu!

Ostatnia aktualizacja: 15.07.2013 18:00
„Polska Cyfrowa 2014-2020” to program ograniczenia wykluczenia cyfrowego i w konsekwencji wykluczenia finansowego Polski.
rozwiń zwiń