Fakty, wydarzenia, opinie (cz.0859)

04.12.1989 00:00
  • Audycja pod redakcją Józefa Ptaczka: korespondencja Grzegorza Ziętkiewicza z Berlina Zachodniego o zmianych personalnych w kierownictwie partii wschodnio-niemieckiej; uwagi pióra Wiesława Wawrzyniaka o reakcjach opozycji na przedstawiony przez premiera Adamca nowy rząd Czechosłowacji. Przegląd prasy zachodniej w opracowaniu Marka Olsienkiewicza o s Dodaj do playlisty
Audycja pod redakcją Józefa Ptaczka: korespondencja Grzegorza Ziętkiewicza z Berlina Zachodniego o zmianych personalnych w kierownictwie partii wschodnio-niemieckiej; uwagi pióra Wiesława Wawrzyniaka o reakcjach opozycji na przedstawiony przez premiera Adamca nowy rząd Czechosłowacji. Przegląd prasy zachodniej w opracowaniu Marka Olsienkiewicza o spotkaniu G. Busha z Michaiłem Gorbaczowem - szefem radzieckiej partii. Muzyka.