Sierpień 1980 Propaganda
Section01
Section02
Propaganda rządowa
Uprawiana przez ekipę Gierka propaganda sukcesu ze sztandarowym hasłem "Aby Polska rosła w siłę, a ludzie żyli dostatniej" latem 1980 definitywnie zbankrutowała. Puste półki sklepowe, wydłużające się kolejki i coraz częstsze przerwy w dostawach prądu – tak wyglądała rzeczywistość.

Mimo to, kiedy w lipcu 1980 roku fala strajków rozlała się po całym kraju, władze powtarzały o "czasowych przerwach w pracy" i "przejściowych trudnościach gospodarczych". Wśród partyjnych notabli pojawiały się głosy, że strajki to wyłącznie wynik działania "sił antysocjalistycznych".

Po rozpoczęciu strajku w Stoczni Gdańskiej, jednym z pierwszych posunięć komunistów było przerwanie łączności telefonicznej z Trójmiastem. Kiedy 23 sierpnia 1980, podczas pierwszych rozmów ze stroną rządową, padły pytania o przerwane połączenia, związkowcy usłyszeli, że to wina burzy, która dzień wcześniej przeszła nad Warszawą... Blokowane były wszelkie prawdziwe informacje na temat wydarzeń na Wybrzeżu. Dopiero 25 sierpnia gdańska popołudniówka "Wieczór Wybrzeża", jako pierwsza oficjalna gazeta, poinformowała o gdańskim Międzyzakładowym Komitecie Strajkowym i 21 postulatach wysuniętych przez protestujących.

Poniższe materiały dźwiękowe pokazują, w jaki sposób media starały się zaklinać rzeczywistość. Prezentowane wystąpienia partyjnych notabli to przykłady typowej dla tamtych czasów nowomowy.

Apel o jedność i pracę

- Przerwy w pracy nie tylko szkodzą gospodarce, ale w konsekwencji obrócą się przeciwko klasie robotniczej - przekonywał premier Edward Babiuch. (PR, 15.08.1980)

Przekonywanie nieprzekonanych

- Partia i rząd postuluje zmiany. Przestoje w tym nie pomagają - felieton Jana Grzędzielskiego po wystąpieniu telewizyjnym premiera Edwarda Babiucha. (PR, 16.08.1980)

Naród z partią, partia z narodem

- Wierzymy, że to, co zapowiedział towarzysz Edward Gierek zostanie wprowadzone - komentarze robotników o charakterze propagandowym. (PR, 20.08.1980)

Partia wzywa do zachowania spokoju

- Strajki na Wybrzeżu budzą nastrój zatroskania i nie chodzi tylko o miliardowe straty - komentarz Polskiego Radia do przemówienia Edwarda Gierka. (PR, 23.08.1980)

Strajki dezorganizują życie

- W mieście nie zaszły istotne zmiany, nadal nie pracują największe zakłady pracy - propagandowe relacje korespondentów z Gdańska i Szczecina. (PR, 23.08.1980)

Samokrytyka Edwarda Gierka

- Nie ma pilniejszej sprawy jak wyprowadzić kraj z trudnego położenia, przywrócić normalny tryb pracy - mówił I sekretarz KC PZPR podczas plenum partii. (24.08.1980)

Telewizyjne wystąpienie Jagielskiego

- Problemy zawarte w postulatach załóg Wybrzeża traktowałem i traktuję z całą powagą i szacunkiem - przekonywał wicepremier Mieczysław Jagielski. (PR, 28.08.1980)

Stan rokowań ze strajkującymi w Szczecinie

- Spraw rozbieżnych pozostało sześć, dotyczą podwyżek płac - przemówienie przew. Komisji Rządowej w Szczecinie wicepremiera Kazimierza Barcikowskiego. (PR, 29.08.1980)

Najgorsze za nami?

- To, co teraz nam jest najbardziej potrzebne, to spokój i ład w całym kraju - komentarze po podpisaniu porozumień w Gdańsku i Szczecinie. (PR, 31.08.1980)

Kryzys zaufania między władzą a społeczeństwem

- W ostatnim ćwierćwieczu tak ważnej i żywej debaty nie mieliśmy - poseł Karol Małcużyński o dyskusji w Sejmie po podpisaniu Porozumień Sierpniowych. (PR, 6.09.1980)

Sąd zmienia statut związku

- Sala Sądu Wojewódzkiego w Warszawie była wypełniona po brzegi, a spore tłumy czekały przed gmachem - relacja z rejestracji NSZZ "Solidarność". (PR, 25.09.1980)