Sierpień 1980 Rejestracja
Section01
Section02
Pierwszy krok ku rejestracji

- Mamy wreszcie niezależne, samorządne związki zawodowe - mówił Lech Wałęsa, zwracając się do ludzi stojących przed bramą Stoczni Gdańskiej. (PR, 31.08.1980)

Trudne początki

Ocena rządu, finanse i rola związku - konferencja prasowa Lecha Wałęsy w dniu złożenia wniosku do Sądu Wojewódzkiego o rejestrację i statut NSZZ "S". (PR, 24.09.1980)

Statut związku w Sądzie Wojewódzkim

Rejestracja NSZZ "S" - relacja z posiedzenia Sądu Wojewódzkiego. Wymiana opinii między sędzią Zdzisławem Kościelniakiem a pełnomocnikami związku. (PR, 24.09.1980)

Sąd zmienia statut NSZZ "S"

- Związek nie będzie partią polityczną - sędzia Sądu Wojewódzkiego Zdzisław Kościelniak odczytuje orzeczenie sądu i uzasadnienie podjętej decyzji. (PR, 24.09.1980)

Odwołanie "S" od decyzji Sądu Wojewódzkiego

- Podstawą naszego odwołania był zarzut przekroczenia przez Sąd Wojewódzki zakresu uprawnień w rejestrowaniu związków zawodowych - mówił Jan Olszewski. (PR, 10.11.1980)

Solidarność zarejestrowana!

Sędzia Witold Formański odczytuje decyzję Sądu Najwyższego w Warszawie w sprawie rejestracji NSZZ "Solidarność", przedstawia uzasadnienie orzeczenia. (PR, 10.11.1980)

Zwycięstwo zdrowego rozsądku

- Dziś formalnie zatwierdziliśmy to, co zostało podpisane 31 sierpnia - konferencja prasowa Lecha Wałęsy po zarejestrowaniu NSZZ "Solidarność". (PR, 10.11.1980)

Konflikt społeczny zażegnany

- Stoimy na straży interesów pracowniczych. Odwołujemy stan gotowości strajkowej - mówił Bogdan Lis podczas konferencji zwołanej po zarejestrowaniu "S". (PR, 10.11.1980)

Komentarz władz po decyzji Sądu Najwyższego

- Rząd z zadowoleniem wita przezwyciężenie napięcia powstałego wokół rejestracji Solidarności - konferencja prasowa rzecznika rządu Józefa Bareckiego. (PR, 10.11.1980)