Sierpień 1980 Społeczeństwo
Section01
Section02
Społeczeństwo

W sierpniu 1980 roku Polacy poczuli się wolni. Powstał wielki ruch społeczny i polityczny, ale przede wszystkim zaczęło rodzić się społeczeństwo obywatelskie. Prezentowane poniżej nagrania pokazują, jak tłumiona przez całe lata energia społeczna wybuchła latem 1980 roku.

Obywatelski punkt widzenia

Dyskusja o sytuacji społecznej w kraju, przywróceniu praworządności, szukaniu nowych rozwiązań ekonomicznych. Audycja Aliny Słapczyńskiej. (PR,1.09.1980)

Jak żyć? - odwieczne pytanie

- W każdym momencie musimy dokonywać wyboru i żadne recepty nam tu nie pomogą - stwierdził poeta, pisarz, autor tekstów piosenek Ernest Bryll. (PR, 3.09.1980)

Błędy przeszłości

- To był odruch wewnętrzny, obywatelski – powiedział Gustaw Holoubek o swoim wystąpieniu w Sejmie. Wypowiedź aktora na temat odrodzenia moralnego narodu. (PR, 9.09.1980)

Co dał Sierpień'80?

- Dziś wszyscy do wszystkich mają pretensje - rozmowa Anny Semkowicz z dyrektorem Zakładów im. Róży Luksemburg o złej atmosferze w fabryce. (PR, 26.09.1980)

Dyrekcja swoje, załoga swoje

Jak odbudować wzajemne zaufanie - rozmowa z przedstawicielami załogi w Zakładach Górniczych Lubin: Januszem Sobolem oraz Tadeuszem Stanisławskim. (PR, 26.09.1980)

Dobra ziemia

- To było piękne i straszne - mówił górnik z kopalni "XXX-lecie", który brał udział w strajku od 29 sierpnia do 3 września 1980. Audycja Leopolda Kurka. (PR, 29.09.1980)

My i oni

- Dyrektor potraktował nas jak smarkaczy - mówiła pracownica Huty Szkła "Irena" w Inowrocławiu, jedna z bohaterek reportażu Jarosława Kamieńskiego. (PR, 29.09.1980)

Studenci organizują się po nowemu

- Przyjęliśmy postawę otwartą na wszelkie inicjatywy studenckie - spotkanie z prof. Zdzisławem Adamczewskim i prof. Jerzym Różkiewiczem. (PR, 30.09.1980)

Nowy związek, nowe problemy

Stocznia im. A. Warskiego w Szczecinie. Związkowcy z NSZZ "Solidarność" odpowiadają na pytania załogi - relacja Aliny Głowackiej i Alicji Maciejowskiej. (PR, 9.10.1980)

Telewizja kłamie!

- Czy było to lato dobrej informacji? - Krzysztof Górski, Wojciech Giełżyński i Wiktor Osiatyński dyskutują o roli środków przekazu w czasie Sierpnia’80. (PR. 9.10.1980)

Protokół pewnego zebrania

Reportaż o konflikcie między załogą a dyrekcją PGR w Żabowie. Spór wywołany chęcią zorganizowania przez pracowników niezależnego związku zawodowego. (PR, 13.10.1980)

Komitet Porozumiewawczy Stowarzyszeń Twórczych i Naukowych

- U podłoża tej inicjatywy leży idea jedności kultury - profesor Klemens Szaniawski o działalności komitetu w świetle porozumień podpisanych w Gdańsku. (PR, 13.11.1980)

Protest nauczycieli

- Walczyliśmy o zatrzymanie regresu w oświacie - powiedział przedstawiciel NSZZ "Solidarność" pracowników oświaty i wychowania po porozumieniu z rządem. (PR, 21.11.1980)

Człowiek się nie liczył

- My chcemy więzi miedzy tymi, którzy rządzą krajem a tymi, którzy ten kraj budują - wypowiedzi robotników i działaczy tworzącej się Solidarności. (PR, 15.12.1980)

Tolerancja i zaufanie społeczne

Audycja Marty Miller i Marka Żdanki z udziałem filozofa prof. Mieczysława Gogacza, red. Andrzeja Michalskiego i socjologa prof. Jerzego Szackiego. (PR, 15.12.1980)

Rewolucja na uniwersytecie

- Na naszym podwórku jest bardzo dużo do zrobienia - stwierdził prof. Henryk Samsonowicz, ówczesny rektor Uniwersytetu Warszawskiego. (PR, 22.12.1980)

Podwyżki płac – sprawa kluczowa

Wypowiedzi przedstawicieli Solidarności na temat regulacji płac w Centralnym Biurze Konstrukcji Obrabiarek w Pruszkowie. Audycja Janusza Białasika. (PR, 27.12.1980)

Teatr polski na rozdrożu

- Teatr będzie musiał sprostać wymaganiom, jakie stawia mu społeczeństwo w procesie odnowy - redaktor Roman Szydłowski o prognozach na 1981 rok. (PR, 29.12.1980)

Robotnicy mówią: "Dość!"

- Ludzie dojrzeli do wybuchu, mieli tego dosyć – reportaż Adama Wojciechowskiego o sytuacji w Fabryce Samochodów Osobowych przed strajkami w sierpniu. (PR, 30.01.1981)

Jak rodziła się "Solidarność Wiejska"

- Rolnicy postanowili, że należy utworzyć związki zawodowe na wzór robotniczych. Nie miał kto nas bronić - słyszymy w audycji Małgorzaty Goetz. (PR, 4.05.1981)

Lekarze chcą zmian

Rozmowa Marka Kulińskiego z Jerzym Piaseckim, założycielem niezależnego związku lekarzy o jakości opieki medycznej i modernizacji placówek leczniczych. (PR, 15.10.1981)