Sierpień 1980 Solidarność w PR
Section01
Section02
Pierwsza audycja Niezależnego Radia Solidarność

- Żądamy utworzenia radiowo-telewizyjnej redakcji NSZZ "Solidarność", która nie byłaby uzależniona od władz - słyszymy w audycji. (PR, 7.02.1981)

Władza demonstruje siłę

Prawda o wydarzeniach w Bydgoszczy - pobicie i aresztowanie związkowców przez SB - Niezależny Serwis Informacyjny Radia Solidarność Bydgoszcz. (PR, 21.03.1981)

Partia nie słucha swoich towarzyszy

Manipulacje władz komunistycznych, inicjatywy społeczne, założenia ustawy o związkach zawodowych - Niezależny Serwis Informacyjny Radia Solidarność Wrocław. (22.04.1981)

3 maja - odrodzenie wolności

- W 1791 roku ”veto” powiedzieli ludzie chcący odnowić Polskę, w 1980 robotnicy zaprotestowali przeciw nowej magnaterii - słyszymy w serwisie Solidarności. (4.05.1981)

Nie ma odwrotu od drogi Solidarności

- Solidarność jest ratunkiem dla nas i tych, którzy z naszego przykładu zechcą skorzystać - słyszymy w niezależnym serwisie informacyjnym Solidarności. (PR, 5.05. 1981)

Walka o demokratyzację państwa

I Krajowy Zjazd NSZZ "Solidarność" w Gdańsku. Dyskusja delegatów z całej Polski na temat organizacji i statutu związku - Radio Solidarność Mazowsze. (PR, 7.09.1981)