Section2
Notatki i rysunki Józefa Czapskiego
Wszystkie Józef Czapski. Data na odwrocie fotografii - Bagdad, marzec 1943. Foto: Instytut Literacki w Paryżu