Section2
Notatki i rysunki Józefa Czapskiego
Wszystkie Pahlevi w Iranie. Dzieci po wyjściu z sowieckiej Rosji. Foto: Instytut Historyczny im. gen. Władysława Sikorskiego w Londynie