Komitet KOR

Bogdan Borusewicz

Ostatnia aktualizacja: 19.09.2016 16:00
Audio
  • Rozmowa Janusza Marchwińskiego z ukrywającym się w stanie wojennym Bogdanem Borusewiczem, działaczem opozycji, KOR i "Solidarności". (RWE, 1982)

Bogdan Borusewicz (ur. 1949), członek KOR. Historyk. Jako licealista ma proces za organizowanie protestu w Marcu '68. Początkowo związany ideowo z gdańskim Duszpasterstwem Akademickim, w którym działa między innymi Aleksander Hall i inni późniejsi twórcy Ruchu Młodej Polski – w przeciwieństwie do nich wybiera KOR. Współzałożyciel NOW-ej, redaktor "Robotnika" i "Robotnika Wybrzeża". W 1978 współtworzy Komitet Założycielski Wolnych Związków Zawodowych Wybrzeża (wśród członków są m.in. Andrzej Gwiazda, Lech Wałęsa, Anna Walentynowicz i przyszła żona Borusewicza – Alina Pieńkowska). Działacz władz jawnej i podziemnej "Solidarności". Od 1991 poseł – początkowo z listy "Solidarności", następnie UD i UW. W latach 1997–2000 wiceminister w Ministerstwie Spraw Wewnętrznych i Administracji. Marszałek Senatu VII kadencji. Uhonorowany odznaczeniami zagranicznymi np. w 2006 litewskim Krzyżem Komandorskim Orderu Wielkiego Księcia Giedymina. W latach 2005–2015 marszałek Senatu VI, VII i VIII kadencji, od 2015 wicemarszałek Senatu IX kadencji.

(Biogram za "Tygodnikiem Powszechnym". Powstał na podstawie wydanego przez Ośrodek KARTA słownika biograficznego "Opozycja w PRL", "Leksykonu Opozycji Politycznej 1976–1989" Dariusza Cecudy, książki Jana Józefa Lipskiego "KOR" - i nieocenionej pomocy prof. Andrzeja Friszke).