Redakcja Programów Katolickich

7 grudnia - II Niedziela Adwentu

Ostatnia aktualizacja: 04.12.2008 21:06
.
Audio

Prowadzenie – M. i M. Orłowscy
Wydawca – Małgorzata Glabisz-Pniewska
Adwent ze świętym Pawłem Apostołem

Program I Polskiego Radia, godz. 6.00 - 9.00
W prorgamie:


Kalendarium historyczne

 „Miód na serce” - Mieczysław Szcześniak – o przeżywaniu Adwentu
 „Podróże ze św. Pawłem” – Obecny Rok Świętego Pawła jest okazją do pójścia jego szlakiem wraz z ks. Mirosławem Mejznerem, ks. Waldemarem Rakocym i ks. Bartoszem Adamczewskim.
Przegląd prasy katolickiej
" Abyś dzień święty święcił"  – felieton ewangeliczny ks. J. Kubickiego - Chrystusowca
" Wielkie małe sprawy " - Kto z nas nie pisał listów do św. Mikołaja ? W jaki sposób są dostarczane, czy dzieci często piszą listy?  Jak wygląda dzień na poczcie i inne ciekawostki na temat pracy listonosza - w audycji dziecięcej. Dzieci ze Szkoły Podstawowej nr 103 w Warszawie zadają pytania listonoszowi i jego asystentce. Przysłuchuje się im Agnieszka Kozłowska-Łysko.


" Dore, dobre, bardzo dobre " - informator kulturalny dla dzieci

Magazyn informacyjny „Z życia Kościoła w Polsce i na świecie”
TEMAT DNIA -  Adwentowe akcje charytatywne Caritas. Gość Joanny Ładzińskiej – Molak – ks. Krzysztof Ukleja – dyrektor Caritas Diecezji Warszawsko - Praskiej oraz wolontariusze.Jan Paweł II o dziełach miłosierdzia