Redakcja Programów Katolickich

Kobieta ponadczasowa

Ostatnia aktualizacja: 20.08.2023 07:00
Rok 2023 uchwałą Sejmu został ogłoszony Rokiem Generałowej Jadwigi Zamoyskiej. Polska działaczka społeczna, Służebnica Boża Kościoła katolickiego.
Audio
Jadwiga Zamoyska
Jadwiga ZamoyskaFoto: Domena publiczna

W trudnej sytuacji społeczno- politycznej, kiedy Polski nie było na mapie Jadwiga Zamoyska realizując zasadę  NOBLESSE OBLIGE  uważała za swój obowiązek ratowanie kultury, kształtowanie właściwych postaw społecznych i edukację młodych kobiet polskich. Założyła w Kórniku Szkołę Domowej Pracy Kobiet. Celem tej instytucji było przygotowanie uczennic do życia rodzinnego, z dużym naciskiem na wychowanie patriotyczne i religijne. Szkoła wychowała kilka pokoleń Matek Polek. W 1890 r. Jadwiga została zmuszona przez zaborcę pruskiego, przenieść szkołę do Kuźnic koło Zakopanego. Hasłem Jadwigi Zamoyskiej był: Służyć Bogu służąc Ojczyźnie, służyć Ojczyźnie służąc Bogu. Te zasady przekazała swoim dzieciom – Marii I Władysławowi Zamoyskim. Syn, wierny tym ideałom wykupił dla narodu polskiego Morskie Oko i stworzył park krajobrazowy dostępny dla ogółu.

O przywracaniu właściwego znaczenia pojęciu „elita”. O tym, czym obecnie jest, a jakimi cechami przez wieki charakteryzowała się elita, do której zaliczała się min Jadwiga Zamoyska, porozmawiamy ze znawcami historii Polski i rodu Zamoyskich.

 

AUTORKI TEMATU : Mariola Orłowska i Agnieszka Trzeciakiewicz


Posłuchaj
11:30 [ PR1]PR1 (mp3) 20 sierpień 2023 08_19_24.mp3 ważne sprawy

11:06 [ PR1]PR1 (mp3) 20 sierpień 2023 08_38_05.mp3 Magazyn z Życia Kościoła

  

***

Tytuł audycji: Familijna Jedynka

Prowadzący: Przemysław Goławski

Data emisji: 20.08.2023 r.

Godzina emisji: 06.00