Redakcja Programów Katolickich Lumen
Section07
Lumen

Magazyn Lumen - światło wiary i kultury, poświęcony jest aktualnym wydarzeniom kulturalnym takim jak sesje i sympozja naukowe, premiery teatralne i filmowe, wystawy a zwłaszcza nowości wydawnicze z zakresu historii Kościoła, teologii i filozofii. Stanowią one punkt wyjścia do rozmów, których celem jest przybliżenie słuchaczowi duchowego i intelektualnego dziedzictwa chrześcijaństwa. Poznanie tradycji i zawiłych dróg, na jakich się ona kształtowała, pozwala z jednej strony na pełniejsze zrozumienie nauczania dzisiejszego Kościoła, a także stanowiska – często kontrowersyjnego – jakie zajmuje w wielu palących kwestiach: z drugiej zaś strony otwiera na uważniejsze poszukiwanie punktów wspólnych między chrześcijaństwem a współczesnym światem.

Szczególnie wiele miejsca autorzy magazynu poświęcają sporom wokół Kościoła i jego nauczania, a także dyskusjom, jakie toczą się w samym Kościele. Albowiem rozwój nauki i cywilizacji, chociaż nierzadko krytycznie oceniany przez wielu chrześcijan, coraz częściej skłania ludzi wierzących do ponownego przemyślenia, a często także przeformułowania tradycyjnych koncepcji i poglądów.

Audycję tworzą: Jan Pniewski lub Małgorzata Glabisz - Pniewska

Niedziela, godz. 7.30, Program 2