Historia

Thietmar – pierwszy polakożerca

Ostatnia aktualizacja: 01.12.2023 05:04
- Jego dzieło, które – choć jest tendencyjne, zwłaszcza w sferze komentarzy, które zdradza wiele uprzedzeń, fobii Thietmara – jest nieocenionym źródłem do poznania historii słowiańszczyzny przełomu X i XI stulecia – oceniał dr hab. Grzegorz Myśliwski na antenie Polskiego Radia.
Tablica z wizerunkiem Thietmara na fontannie miasta naprzeciwko kościoła św. Stefana w Tangermnde
Tablica z wizerunkiem Thietmara na fontannie miasta naprzeciwko kościoła św. Stefana w TangermündeFoto: Harald Rossa, źr. Wikimedia domena publiczna

1005 la temu, 1 grudnia 1018, zmarł biskup merseburski Thietmar, autor kroniki opisującej kontakty Niemiec z Polską X i XI wieku.

Thietmar przyszedł na świat jako trzeci syn niemieckiego możnowładcy, grafa Zygfryda von Walbeck. Jak wielu niepierworodnych synów został przeznaczony do stanu duchownego. Szlachetne pochodzenie ułatwiało w średniowieczu zdobycie stanowisk kościelnych, tak też stało się z Thietmarem, który w 1009 roku przyjął sakrę biskupią i osiadł w Merseburgu. Tam zaczął spisywać dzieje swojej diecezji, dzieło rozrosło się jednak do rozmiarów kroniki przedstawiającej dzieje Niemiec.

Thietmar opisywał między innymi długotrwałe i krwawe konflikty między królem, późniejszym cesarzem, Henrykiem II a Bolesławem Chrobrym. W kronice Thietmara Słowianie, a przede wszystkim Polacy, są przedstawiani niemal wyłącznie w negatywnym świetle.

- Chrobry jest przedstawiany jako najgorszy z władców na wschód od Łaby- mówił red. Robert Sypek w audycji Andrzeja Sowy z cyklu "Na historycznej wokandzie".


Posłuchaj
14:32 biskup thietmar z merseburga___834_03_iv_tr_0-0_103533153681012d[00].mp3 Spór o postać biskupa i kronikarza Thietmara w audycji Andrzeja Sowy z cyklu "Na historycznej wokandzie" prowadzą dr hab. Grzegorz Myśliwski i red. Robert Sypek. (PR, 2.04.2003)

 

Thietmar był zwolennikiem koncepcji Niemiec jako centrum politycznego i kulturalnego Europy, popierał też ekspansję kraju na wschód kosztem Polski. Dr hab. Grzegorz Myśliwski podkreśla jednak, że biskup Mersenburga był negatywnie nastawiony nie tylko do wschodnich sąsiadów.

- Jego niechęć była skierowana nie tylko w stosunku do Słowian, ale i całego świata. Jest taki fragmenty dotyczący Francji, którą przedstawia, jako kraj zgnilizny moralnej – wyjaśniał historyk.

Skąd wzięła się ksenofobia Thietmara? Posłuchaj audycji.

bm

Czytaj także

Jakub Świnka. Architekt odrodzenia Królestwa Polskiego

Ostatnia aktualizacja: 04.03.2022 05:40
Był najwybitniejszym politykiem Polski w XIII wieku, znany z tego, że prowadził politykę obrony polskiego Kościoła i polskiego języka przed germanizacją.
rozwiń zwiń
Czytaj także

Zjazd gnieźnieński - proeuropejskie aspiracje Chrobrego

Ostatnia aktualizacja: 07.03.2016 06:00
1016 lat temu w Gnieźnie podczas swojej pielgrzymki do grobu św. Wojciecha z księciem Bolesławem spotkał się cesarz Otton III. W trakcie uroczystości władca Cesarstwa założył polskiemu księciu na głowę diadem i wręczył mu kopię włóczni św. Maurycego. Wydarzenie to przeszło do historii jako zjazd gnieźnieński.
rozwiń zwiń
Czytaj także

Jan Długosz. Ojciec polskiej historiografii, wychowawca królów

Ostatnia aktualizacja: 19.05.2024 05:40
Jan Długosz, najwybitniejszy kronikarz w dziejach polskiego średniowiecza, zmarł w Krakowie 19 maja 1480 roku.
rozwiń zwiń