Section1
Cichociemny z aparatem
Wszystkie Śródmieście Północne. Kolumna niemieckich pojazdów pod ufortyfikowanym budynkiem Zachęty przy pl. Małachowskiego 3, lipiec 1944. Foto: Stefan Bałuk/Muzeum Powstania Warszawskiego