Section1
Cichociemny z aparatem
Wszystkie Wola. Wizytacja płka Kazimierza Iranka Osmeckiego "Makarego" (w kapeluszu), szefa Oddziału II KG AK na cmentarzu ewangelicko-augsburskim. W rozmowie uczestniczą mjr Alfons Kotowski "Okoń" (po lewej) i por. Stanisław Jankowski "Agaton" (po prawej), 2 sierpnia 1944. Foto: Stefan Bałuk/Muzeum Powstania Warszawskiego