Українська Служба

Михайль Семенко. Тричі «Місто»

02.09.2022 19:13
Цього разу в рубриці «Поетичні діалоги» ми пропонуємо увазі слухачів три урбаністичні вірші Михайла Семенка в оригіналі та польських перекладах Адама Поморського та Марціна Ґачковського. Українські тексти читає Антон Марчинський, переклади – Марцін Ґачковський. Михайль Семенко (1892–1937)  – поет-футурист, сміливий експериментатор та провокатор, творчість якого посіла надзвичайно важливе місце в авангардних тенденціях української літератури 1920-х років XX століття. Він загинув під час сталінського терору в одній з київських в’язниць, розділяючи трагічну долю більшості представників «розстріляного відродження».  
Аудіо
  • Три урбаністичні вірші Михайла Семенка в оригіналі та польських перекладах Адама Поморського та Марціна Ґачковського.
Місто Anna Waligórska (з дозволу авторки)

Михайль Семенко / Mychajl Semenko

 

Місто

 

Осте сте

бі бо

бу

візники — люди

трамваї — люди

автомобілібілі

бігорух рухобіги

рухливобіги

berceus кару

селі

елі

лілі

пути велетні

диму сталь

палять

пах

пахка

пахітоска

дим синій

чорний ди

м

пускають

бензин

чаду благать

кохать кахикать

життєдать

життєрух

життєбе-

нзин

авто

трам.

23. V. 1914. Київ

 

Miasto

Osta sta

bi ba

bu

pociągi – ludzie

tramwaje – ludzie

automobilebile

biegoruch ruchobieg

ruchliwobieg

berceuse karu

zeli

eli

lili

tory olbrzymie

dymu stal

palą

pach

zapach

pachitoska

niebieski dym

czarny dy

m

pyk

BENZYNA

zaduchu żyć

zaduchu błagać

kochać kichać

życiodać

życioruch

życiebie

nzyn

auto

tram.

 

Kijów

23 maja 1914

 

przełożył Adam Pomorski

 

(Місто)

Наївно гавкали цуцики

Біля стовпів афіш.

Гіпнотизували електричні ґудзики

І замість прани вживали гашиш.

Місяць пролазив стримано

За окреслення темних будов,—

Фізіономії були скривлені

А на тротуарах була кров.

І ніхто не знав, що за містерія

І в гарячім живчику злилися всі віки.

І притуливсь до землі знищено на сквері

І всі виходи були замкнені на замки.

Іхтіозаври в скажених рухах

Мстились за зневажений сон,—

І були страшенно розгнівані епохи

І стежив за порядком полісмен

(1918)

 

(Miasto)

Szczenięce ujadanie

W hipnozie lamp ulicznych,

Świetlistych słów nirwanie,

I wizjach narkotycznych.

Księżyca marsz przewlekły

Za ciemnych wież pejzaże.

Na twarzach grymas wściekły.

Krew czarna na bulwarze.

Nikt nie odczytał w porę

Znaczenia tej zagadki –

Namiętność wszystkich czasów

Do jednej pchnięto klatki.

Pradawne się ocknęły bestie

Na powrót wściekłą wszczęły jatkę.

I zadrżał wściekle tygiel wieków,

Policjant sporządzał notatkę.

 

przełożył Marcin Gaczkowski

 

Місто літом

 

Безжурно й самотно відірвана клаптиком світлим

Веранда напнута перегородила півтемний тротуар

Яке веселе й затишне її привітне світло

І як вона оживлює бульвар

 

Мотоцикли й авто просковзують шиплячим хистом

Зливається з шепотом листу гомін вечірової юрми

Візники сперечались за місце і огризались  «дивись ти!»

Проходили компанії й пари і говорили: не ми

 

Виривалась музика другорядного ілюзіону з одчинених вікон

Вилітав на улицю шматками хуткорухий мотор

І ходив поет і серед натовпу йому випливав з мрії вікінг

І виблискували в тіні таблички багатих технічних контор

 

Miasto latem

 

Beztrosko i samotnie odcina się strzępem jasnym

zadaszona weranda w poprzek półciemnego trotuaru

jak wesoło i jak zacisznie świeci światłem przyjaznym

i jak ożywia widok bulwaru

jak z bicza trzasł przemykają auta i motocykle

wieczorem gwar tłumu miesza się z szeptem liści

„Wisz go!” – furmani się klną i kłócą o miejsce jak zwykle

„Nie mój” – mówili mijając towarzyscy i parzyści

 

z otwartych okien drugorzędnego iluzjonu dobiegają odgłosy muzyki

cząstki szybkobieżnej maszyny na ulicę wylatują wirem

i chodzi poeta i w tłoku z marzeń wypływa mu Wiking

i rozbłyskają w cieniu tabliczkami biura różnych bogatych firm.

 

Kijów

1 czerwca 1918

 

przełożył Adam Pomorski

Переклади Адама Поморського вийдуть друком у збірці «Antologia poezji ukraińskiego modernizmu. Od Łesi Ukrainki do Bohdana-Ihora Antonycza». Висловлюємо вдячність Видавництву КЕВ за дозвіл на публікацію.

Przekłady Adama Pomorskiego ukażą się w tomie „Antologia poezji ukraińskiego modernizmu. Od Łesi Ukrainki do Bohdana-Ihora Antonycza». Dziękujemy Wydawnictwu KEW za zgodę na publikację.

 

Марцін Ґачковський / Marcin Gaczkowski