Redakcja Polska

Uciążliwe kontrole w polskich firmach delegujących pracowników do Francji

17.01.2020 12:39
W ostatnich tygodniach w działających na terenie Francji firmach z Europy Środkowo-Wschodniej prowadzone są intensywne kontrole przez tamtejszą inspekcję pracy. Jak podkreśla w rozmowie z Polskim Radiem Marek Benio - wiceprezes Inicjatywy Mobilności Pracy, w samych kontrolach nie byłoby nic złego, gdyby nie fakt, iż kontrahenci kontrolowanych firm są uprzedzani o prowadzeniu przez te firmy niezarejestrowanej na terenie Francji działalności gospodarczej. Dzieje się tak na bardzo wczesnym etapie kontroli - zaznaczył Marek Benio. - Kontrola, która zaczyna się od powiadomienia odbiorcy usług, że współpracuje z przestępcą, powoduje zerwanie kontraktów, mimo zadowolenia ze współpracy z polskimi kontrahentami - wyjaśnia wiceszef Inicjatywy Mobilności Pracy.
Audio
  • Marek Benio - wiceprezes Inicjatywy Mobilności Pracy, w samych kontrolach nie byłoby nic złego, gdyby nie fakt, iż kontrahenci kontrolowanych firm są uprzedzani o prowadzeniu przez te firmy niezarejestrowanej na terenie Francji działalności gospodarczej (IAR)
Zdjęcie ilustracyjne
Zdjęcie ilustracyjneshutterstock.com/rospoint

Według Marka Benio kontrole nie mają na celu zmuszania polskich czy innych firm z Europy Środkowo-Wschodniej do rezygnacji z prowadzenia działalności. Chodzi o nakłonienie do zarejestrowania siedziby na terenie Francji i płacenia tam składek i podatków. Swoboda świadczenia usług polega jednak na tym, że można mieć firmę zarejestrowaną w dowolnym jednym państwie członkowskim i z tego państwa członkowskiego świadczyć usługi na wspólnym rynku Unii Europejskiej. Rozmówca IAR zwraca uwagę, że ta swoboda świadczenia usług oznacza też wolność od obowiązku zakładania oddziału, filii czy przedsiębiorstwa w państwie świadczenia usługi. Francuska inspekcja pracy ma jednak za zadanie i jak podkreśla Marek Benio, jest to zadanie zlecone przez francuskie ministerstwo pracy, aby te firmy skłonić do założenia oddziału czy przedsiębiorstwa we Francji. Polskie firmy nie chcą tego robić, gdyż jest to bardzo kosztowne.

Według Marka Benio kontrole we Francji nigdy nie były tak intensywne jak obecnie i nigdy nie były tak dolegliwe dla legalnie działających podmiotów. Prawo unijne stoi jednak po stronie usługodawców. Firmy, które padły ofiarą takiej praktyki powinny zawiadamiać o tym Komisję Europejską, na przykład za pomocą prostego formularza Solvit. To także pomoże Francji w rozwiązywaniu prawdziwego problemu jej rynku pracy jakim są pracownicy nierejestrowani, a nie pracownicy delegowani - podkreślał Marek Benio.

IAR/dad