Redakcja Polska

Jan Józef Kasprzyk o wsparciu Sybiraków: każda forma jest niezwykle ważna

06.12.2020 12:45
Szef Urzędu do Spraw Kombatantów i Osób Represjonowanych Jan Józef Kasprzyk powiedział, że pieniądze dla Sybiraków zawsze muszą się znaleźć. - Dla bohaterów naszej wolności, dla tych którzy cierpieli za Polskę każda forma wsparcia jest niezwykle ważna - wyjaśnił gość Polskiego Radia 24.
Zamieszkała przez Polaków wieś Wierszyna na Syberii
Zamieszkała przez Polaków wieś Wierszyna na SyberiiFot.: Edyta Poźniak/Polskie Radio

Jan Józef Kasprzyk podkreślił, że państwo jest zobowiązane troszczyć się o Sybiraków. Przypomniał, że obecnie otrzymują oni niezbędne wsparcie z inicjatywy prezydenta Andrzeja Dudy. - Cieszę się, że w tym roku parlament przyjął jednogłośnie ustawę, którą prezydent podpisał w rocznicę naszego zwycięstwa nad bolszewikami 15 sierpnia tego roku - mówił Jan Józef Kasprzyk.

Przypomniał, że Urząd do Spraw Kombatantów i Osób Represjonowanych wypłaca Sybirakom jednorazowe odszkodowanie liczone w zależności od miesięcy, które "mieli nieszczęście przebywać na zesłaniu". Jan Józef Kasprzyk podkreślił, że żadna kwota nie zrekompensuje cierpień, które Sybiracy przeszli, ale przekazywane im środki są formą realnego i konkretnego wsparcia. Zaapelował do wszystkich Sybiraków, by zgłaszali się do Urzędu do Spraw Kombatantów i Osób Represjonowanych, dzięki czemu będą mogli otrzymać niezbędne wsparcie finansowe. Wyjaśnił, że procedura jest prosta, a należy wypełnić stosowny formularz, który zamieszczony jest na stronie Urzędu do Spraw Kombatantów i Osób Represjonowanych. Odszkodowanie wypłacane jest w ciągu 30 dni.

- Są przypadki, że osoby zostały zesłane na początku roku 40. i wracały w 56. albo i później, więc na schyłku ich dojrzałego żywota takie wsparcie, choćby zasilające budżet na różnego rodzaju leczenie, jest bardzo konkretne i ważne - argumentował. Jan Józef Kasprzyk dodał, że osoby, które były Sybirakami, ale później w okresie powojennym budowały aparat represji, są pozbawione uprawień kombatanckich, dlatego nie mogą korzystać z programów pomocowych przewidzianych dla tej grupy.

Prezydent Andrzej Duda mówił podczas tegorocznych obchodów Święta Wojska Polskiego, że wyszedł z inicjatywą ustawy, która wspiera Sybiraków, w celu upamiętnienia Polaków, którzy cierpieli i byli maltretowani przez bolszewików po zesłaniu na Syberię. - Cześć pamięci wszystkich tych, którzy poginęli i pomarli. I chociaż symboliczne zadośćuczynienie dla tych, którzy jeszcze żyją i są między nami - podkreślił prezydent.

Celem ustawy o świadczeniu pieniężnym przysługującym osobom zesłanym lub deportowanym przez władze Związku Socjalistycznych Republik Radzieckich w latach 1936-1956 jest zaspokojenie roszczeń obywateli polskich zesłanych lub deportowanych do ZSRR, którzy do tej pory nie otrzymali rekompensaty za doznane cierpienia.

Nowe przepisy przewidują przyznanie jednorazowych świadczeń pieniężnych, które - biorąc pod uwagę średni czas przebywania na zesłaniu - mogą wynieść ponad 13 tysięcy złotych. Pieniądze są przyznawane w wysokości proporcjonalnej do okresu przebywania danej osoby na zesłaniu lub deportacji w Związku Sowieckim, a jednorazowe świadczenie nie może wynieść mniej niż 2 tysiące 400 złotych.


IAR/dad

Zobacz więcej na temat: Syberia ZSRR pomoc

Muzeum Pamięci Sybiru pozyskało unikatową kolekcję "Gońca Krakowskiego"

05.12.2020 13:20
72 numery "Gońca Krakowskiego", który jako pierwszy na ziemiach polskich opublikował listę ofiar katyńskich, znalazło się w zbiorach Muzeum Pamięci Sybiru w Białymstoku. To - jak mówi dyrektor instytucji - unikatowa kolekcja i ważne źródło historyczne.

Konkurs Mistrz Ortografii Polskiej na Białorusi

06.12.2020 15:00
Dzieci uczące się języka polskiego na Białorusi wzięły udział w konkursie "Mistrz Ortografii". Konkurs zorganizowano w sobotę w Grodnie, a w niedzielę w Mińsku. Uczestniczyło w nim ponad sto osób.