Polskie Radio
Section05
Syberia

Życie i losy powstańców styczniowych na Syberii

Niemal 20 tysięcy powstańców styczniowych, w ramach represji po nieudanym zrywie niepodległościowym, zostało zesłanych na Syberię. Ich trudnym losom swoją uwagę poświęciła dr Swietłana Mulina, docent Omskiego Uniwersytetu Państwowego im. F.M. Dostojewskiego. W książce „Migranci wbrew swej woli. Adaptacja zesłanych powstańców styczniowych na Syberii Zachodniej” dokonała dogłębnej analizy polskich kolonii na dalekiej Syberii.
Zobacz więcej na temat:  Polskie Radio 24 Syberia Powstanie Styczniowe Rosja repatriacje

Jak wygląda nauka języka polskiego na Syberii?

Powrót do ojczyzny jest dla wielu repatriantów ze Wschodu spełnieniem marzeń, ale też wyzwaniem związanym m.in. z nauką języka. O nauce języka polskiego na Syberii, pomocy dla młodych Polaków chcących studiować w ojczyźnie, a także pomocy dla tych, którzy chcą tam zostać, mówili w audycji "Syberia Polska – Operacja Powrót" Piotr Pogorzelski, dr Piotr Kościński (Fundacja Joachima Lelewela) i Adrian Bąk.
Zobacz więcej na temat:  Syberia repatriacje Polacy za granicą