Redakcja Polska

79 lat temu podpisano układ Sikorski-Majski

30.07.2020 16:15
79 lat temu - 30 lipca 1941 roku - premier rządu RP na Uchodźstwie i Naczelny Wódz Polskich Sił Zbrojnych Władysław Sikorski oraz radziecki ambasador w Wielkiej Brytanii Iwan Majski podpisali w Londynie układ, na mocy którego obydwa kraje ponownie nawiązały stosunki dyplomatyczne, zerwane po napaści sowietów na Polskę we wrześniu 1939 roku.
Audio
  • 79 lat temu podpisano układ Sikorski-Majski - relacja Ewy Plisieckiej
Podpisanie układu, Londyn 30 lipca 1941. Od lewej: gen. Władysław Sikorski, Anthony Eden, Winston Churchill i Iwan Majski
Podpisanie układu, Londyn 30 lipca 1941. Od lewej: gen. Władysław Sikorski, Anthony Eden, Winston Churchill i Iwan MajskiFoto: Wikipedia/Domena Publiczna

Porozumienie, które przeszło do historii jako układ Sikorski-Majski, zakładało współpracę na rzecz pokonania Niemiec oraz powstanie polskiej armii w ZSRR. Dodatkowy protokół przewidywał zwolnienie z więzień i łagrów obywateli polskich, którzy po sowieckiej agresji na nasz kraju zostali wywiezieni na wschód.

Związek Radziecki oświadczał, że wcześniejsze porozumienia z III Rzeszą tracą moc, przy czym nie zobowiązał się jednoznacznie do zwrócenia zagrabionych ziem polskich, czego stanowczo domagała się część polityków i członków emigracyjnego rządu. Prezydent RP Władysław Raczkiewicz odmówił podpisania dokumentu.
Kilkanaście dni później, 14 sierpnia, przedstawiciele polskiego rządu emigracyjnego i Związku Radzieckiego zawarli umowę wojskową, na podstawie której rozpoczęto formowanie Armii Polskiej. Na jej dowódcę generał Sikorski mianował Władysława Andersa.

Zgoda na tworzenie armii podległej rządowi RP była przejściowym ustępstwem Stalina wynikającym z trudnej sytuacji sowietów na froncie. Kiedy tylko Rosjanom udało się zatrzymać ofensywę Wehrmachtu, zaczęli wycofywać się z wcześniejszych ustaleń - utrudniali tworzenie Armii Polskiej, dążyli do ograniczenia jej rozmiarów oraz potencjału bojowego, nie wypuszczali z więzień i łagrów Polaków. W tej sytuacji w grudniu 1941 roku generał Władysław Sikorski udał się do Moskwy na rozmowy, chcąc uzyskać gwarancję pełnego wykonania zobowiązań. 4 grudnia wygłosił w Moskwie przemówienie radiowe, w którym zapewnił o lojalności polskich żołnierzy.

Mimo deklaracji generała Sikorskiego strona rosyjska nie dochowała zapisów umowy. Nie wszyscy Polacy zostali uwolnieni, do wielu nie dotarła informacja o tworzącej się Armii Polskiej. Do organizowanego wojska nie zgłosili się też oficerowie więzieni wcześniej w obozach w Kozielsku, Starobielsku i Ostaszkowie - jak się okazało w kwietniu 1943 roku, ofiary zbrodni katyńskiej. Sowieci konsekwentnie unikali odpowiedzi na pytania o zaginionych i utrudniali władzom polskim prowadzenie poszukiwań.

W kwietniu 1943 polskie społeczeństwo, zarówno w okupowanym kraju, jak i poza jego granicami, obiegła wiadomość o odkryciu przez Niemców masowych grobów polskich oficerów zamordowanych w Katyniu przez NKWD. Rząd polski w Londynie zażądał od strony radzieckiej wyjaśnień. Sowieci uznali to za obrazę i 25 kwietnia 1943 roku jednostronnie wypowiedzieli układ, zrywając tym samym stosunki dyplomatyczne z rządem polskim w Londynie.

Wcześniej, w marcu 1942 roku, Stalin zgodził się na ewakuację polskich żołnierzy i cywilów ze Związku Radzieckiego. Do końca sierpnia kraj ten opuściło ponad 115 tysięcy ludzi, w tym blisko 78 i pół tysiąca żołnierzy. Wśród ewakuowanych było niemal 18 tysięcy dzieci. Stanowiło to niecałe 10 procent ludności wywiezionej wcześniej przez Rosjan ze wschodnich obszarów Rzeczypospolitej w głąb terytorium sowieckiego. Tych, którzy musieli zostać, władze rosyjskie uznały za osoby "dobrowolnie" pozostające na terenie ich kraju.

Z przeniesionych formacji wojskowych i jednostek Wojska Polskiego na Środkowym Wschodzie powołano Armię Polską na Wschodzie. Został z niej wyodrębniony samodzielny 2. Korpus Polski, który wsławił się walkami na froncie włoskim, w tym zdobyciem Monte Cassino, Loreto, Ankony i Bolonii.

IAR/ep

 

Wybory na Białorusi. Cichanouska: Pomimo nacisków nie zamierzam się wycofać

30.07.2020 11:08
Swiatłana Cichanouska, czołowa opozycyjna kandydatka na prezydenta Białorusi, zapowiedziała kontynuowanie spotkań wyborczych. W czwartek w siedzibie Centralnej Komisji Wyborczej szef Rady Bezpieczeństwa Białorusi Andrej Raukou ostrzegł kandydatów na prezydenta, że podczas wieców wyborczych może dochodzić do prowokacji.

MSZ Ukrainy: zadaniem bojowników z Rosji była destabilizacja Białorusi

30.07.2020 12:35
Ujawnienie obecności na Białorusi najemników, którzy wcześniej wchodzili w skład nielegalnych formacji zbrojnych na wschodzie Ukrainy, świadczy, że są oni wykorzystywani do destabilizacji sytuacji na Białorusi przed wyborami - oceniła rzeczniczka MSZ Ukrainy.

Senacka komisja za przyjęciem ustawy o odszkodowaniach dla Sybiraków

30.07.2020 14:23
Senacka komisja rodziny, polityki senioralnej i społecznej rekomenduje przyjęcie ustawy o świadczeniu pieniężnym przysługującym polskim obywatelom zesłanym lub deportowanym do ZSRR w latach 1939-1956 bez poprawek. Do parlamentu skierował ją prezydent Andrzej Duda.