Redakcja Polska

Rola polskich szkół za granicą w nauczaniu języka polskiego i polskiej kultury

19.10.2020 19:05
Jak skutecznie wykorzystać polskie placówki oświatowe do promocji języka polskiego i polskiej kultury w świecie? Jaką rolę odgrywają nauczyciele? – Polscy nauczyciele są ambasadorami polskości za granicą – mówi Magdalena Zaczek z Ośrodka Rozwoju Polskiej Edukacji za Granicą.
Audio
  • W cyku "Język polski bez granic" o roli polskich szkół za granicą w promocji polskiej kultury i polskiego języka [posłuchaj]
Zdjęcie ilustracyjne
Zdjęcie ilustracyjneshutterstock

Istnienie i działalność polskich szkół za granicą to nie tylko zapewnienie możliwości poznawania polskiego języka i kultury przez polonijne dzieci i młodzież oraz polskich uczniów na Wschodzie. To także skuteczne narzędzie w promocji polskiej kultury.

– Polscy nauczyciele są ambasadorami polskości za granicą – mówi Magdalena Zaczek z Ośrodka Rozwoju Polskiej Edukacji za Granicą. Ośrodek wspiera i promuje naukę języka polskiego wśród młodych Polaków, przebywających poza granicami Polski. Prowadzi szkoły polskie przy naszych placówkach dyplomatycznych w wielu krajach świata, w dodatku na czterech kontynentach. Ośrodek sprawuje nadzór nad szkołami europejskimi. Szczególnie ważną stroną działalności ORPEG jest kształcenie na odległość - dzięki niemu polscy uczniowie, którzy z różnych powodów znaleźli się z dala od kraju, mają szansę na edukację w ramach polskiego systemu oświaty, mogą też zdawać polską maturę.

Ośrodek Rozwoju Polskiej Edukacji za Granicą co roku kieruje też do pracy za granicą polskich nauczycieli w ramach wspomagania nauczania języka polskiego, historii, geografii i kultury polskiej. Trafiają oni głównie na Wschód – na Białoruś, Ukrainę, do Kazachstanu, Armenii, Gruzji, ale też np. do Turcji czy Argentyny.

Jakie są najistotniejszych potrzeby i oczekiwania środowisk polonijnych i Polaków na Wschodzie, jeśli chodzi o naukę języka i kultury polskiej? Na czym przede wszystkim powinni się skupić nauczyciele w polskich szkołach? A także co jest najważniejsze w tego rodzaju edukacji i jak uczyć nie tylko poprawnej polszczyzny, ale i wiedzy o Polsce, o naszej historii i kulturze? Właśnie na te pytania odpowiada Magdalena Zaczek z Ośrodka Rozwoju Polskiej Edukacji za Granicą.

Cykl "Język polski bez granic" powstaje we współpracy z Fundacją Pomoc Polakom na Wschodzie.

Audycja finansowana jest ze środków Kancelarii Prezesa Rady Ministrów w ramach Zadania publicznego dotyczącego pomocy Polonii i Polakom za granicą.

Audycję zrealizowała Magdalena Górecka-Balcer.

Do wysłuchania programu zaprasza Ewa Plisiecka.