Redakcja Polska

Archeolodzy śródziemnomorscy znakomitymi ambasadorami Polski w świecie

22.06.2021 12:00
Centrum Archeologii Śródziemnomorskiej  UW jest otwarte na uczestnictwo w międzynarodowych projektach ratowania zagrożonego dziedzictwa, zarówno indywidualnie, jak i we współpracy z innymi instytucjami. Polscy archeolodzy są też znakomitymi ambasadorami Polski w świecie.
Audio
  • Historia odkryć polskich archeologów. Audycja z udziałem prof. Artura Obłuskiego, dyrektora Centrum Archeologii Śródziemnomorskiej UW [posłuchaj]
Pompeje
Pompejesxc.hu/pinkfreak/lic. CC.

Założone przez wybitnego archeologa prof. Kazimierza Michałowskiego Centrum Archeologii Śródziemnomorskiej Uniwersytetu Warszawskiego od ponad 50 lat prowadzi badania na terenie basenu Morza Śródziemnego.

Celem tej placówki jest organizacja oraz koordynacja badań archeologicznych, konserwatorskich oraz rekonstrukcyjnych przede wszystkim w północno-wschodniej Afryce, na Bliskim Wschodzie i Cyprze. Pracownicy i współpracownicy centrum prowadzą badania na stanowiskach obejmujących szeroki horyzont czasowy − od zarania cywilizacji, przez wszystkie okresy historyczne starożytnych cywilizacji śródziemnomorskich, aż po późny antyk i arabskie wczesne średniowiecze.

Projektami archeologicznymi kierują uniwersyteccy badacze, którzy ściśle współpracują z naukowcami z ośrodków zagranicznych. Archeolodzy z UW biorą również udział w międzynarodowych akcjach ratowania zagrożonych zabytków, m.in. w Egipcie, Sudanie, Syrii oraz Libanie. Centrum kieruje także stacją badawczą w Kairze. Jego pracownicy czuwają nad sprawnym przebiegiem badań prowadzonych w tamtym rejonie, a także reprezentują polskie środowisko naukowe wobec tamtejszych władz.

- Polscy archeolodzy są najlepszymi ambasadorami Polski w świecie - mówi prof. Artur Obłuski, dyrektor Centrum Archeologii Śródziemnomorskiej UW. - To wynika z kilku względów. Przed wszystkim archeologia ma ogromny potencjał romantyzmu. W naturze człowieka tkwi głęboko chęć odkrywania. Ona pcha tak naprawdę naszą cywilizację do przodu, bo to nie chodzi tylko o odkrywanie przeszłości ale i przyszłości. Jeżeli spojrzymy np. na astronomię, na eksplorację kosmosu, człowieka to odkrywanie w olbrzymi sposób fascynuje - dodaje naukowiec.

- Druga sprawa jest taka, że my prowadzimy badania w tych miejscach, które nie są jakimiś priorytetowymi krajami we współpracy takiej bliskiej dla Polski. My stanowimy jedyny taki potencjał dla prowadzenia, nazwijmy to dyplomacji kulturalnej, dla państwa polskiego. My budujemy wszędzie świetne relacje nie tylko z administracją lokalną rządową, ale też organizujemy różnego rodzaju wykłady, na które przychodzą przedstawiciele elit w danych krajach. Rozpoczęliśmy też działania, które mają na celu polepszenie współpracy z lokalnymi społecznościami, które żyją dookoła stanowisk archeologicznych, na których pracujemy. Ale staramy się też wyjść poza archeologię. W Starej Dongoli, w Sudanie, zbudowaliśmy np. projekt który stworzył strategię zrównoważonego rozwoju gospodarczego tego regionu - mówi prof. Artur Obłuski.

Centrum Archeologii Śródziemnomorskiej  UW jest też otwarte na uczestnictwo w międzynarodowych projektach ratowania zagrożonego dziedzictwa, zarówno indywidualnie, jak i we współpracy z innymi instytucjami.

Centrum współpracuje ze specjalistami z ponad 40 instytucji w kraju i na świecie. Co roku w pracach misji Centrum bierze udział ponad 300 osób: archeologów i innych specjalistów z Polski i z zagranicy. Centrum jest także kluczowym partnerem w projektach rewitalizacji stanowisk archeologicznych i prezentacji muzealnych, realizowanych we współpracy ze służbami starożytności w krajach, gdzie są prowadzone.

Z prof. Arturem Obłuskim, dyrektorem Centrum Archeologii Śródziemnomorskiej Uniwersytetu Warszawskiego, między innymi o współpracy międzynarodowej polskich archeologów i znakomitej promocji Polski, rozmawiała Halina Ostas.

Audycja powstała we współpracy z Centrum Archeologii Śródziemnomorskiej UW i Ministerstwem Spraw Zagranicznych.