Logo Polskiego Radia
POSŁUCHAJ

Fakty, wydarzenia, opinie (cz.1320)

08.02.1976 00:00
  • Adycja poświęcona w całości najważniejszym znanym wypowiedziom krytykującym partyjne propozycje zmian Konstytucji PRL. W audycji m.in. przedstawienie fragmentów postulatów sygnatariuszy, którzy domagają się ustawowego zagwarantowania podstawowych wolności obywatelskich /fragmenty "Memoriału 59"/; przedstawienie oświadczenia Antoniego Słonimskiego - Dodaj do playlisty
Adycja poświęcona w całości najważniejszym znanym wypowiedziom krytykującym partyjne propozycje zmian Konstytucji PRL. W audycji m.in. przedstawienie fragmentów postulatów sygnatariuszy, którzy domagają się ustawowego zagwarantowania podstawowych wolności obywatelskich /fragmenty "Memoriału 59"/; przedstawienie oświadczenia Antoniego Słonimskiego - jednego z sygnatariuszy "Memoriału 59" - dla francuskiego pisma literackiego; obszerne fragmenty innego Memoriału, wyrażającego sprzeciw wobec partyj