Logo Polskiego Radia
POSŁUCHAJ

Różne wypowiedzi

01.01.1900 00:00
  • Fragmenty wypowiedzi: kanclerza Kurii Biskupiej Bruno Kreiskyiego na temat procesu Prymasa Mindszentyego; austryjackiego Kardynała Franza Koeniga na temat Prymasa Mindszentyego; szacha Iranu na temat obchodów z okazji uroczystości państwowych; papieża Pawła VI, w czasie beatyfikacji ojca Kolbe (j. włoski); Gianniego Crisci, reżysera włoskiego na te Dodaj do playlisty
Fragmenty wypowiedzi: kanclerza Kurii Biskupiej Bruno Kreiskyiego na temat procesu Prymasa Mindszentyego; austryjackiego Kardynała Franza Koeniga na temat Prymasa Mindszentyego; szacha Iranu na temat obchodów z okazji uroczystości państwowych; papieża Pawła VI, w czasie beatyfikacji ojca Kolbe (j. włoski); Gianniego Crisci, reżysera włoskiego na temat ojca Kolbe (j. włoski); Yehudi Menuhina na temat jego spostrzeżeń z pobytu w ZSRR.