Logo Polskiego Radia
POSŁUCHAJ

Polacy w Rosji (cz.52)

20.07.1987 00:00
  • Audycja Krystyny Miłotworskiej: komentarz autorki na temat wzrostu zainteresowania Polaków w kraju, losem rodaków na Wschodzie; fragmenty listu z kraju na temat zjazdu byłych łagierników w Bolesławcu; uwagi dotyczące zainteresowania prasy podziemnej Polakami w ZSRR, fragmenty artykułu, zaczerpniętego z mazowieckiego pisma "Przegląd wiadomości agenc Dodaj do playlisty
Audycja Krystyny Miłotworskiej: komentarz autorki na temat wzrostu zainteresowania Polaków w kraju, losem rodaków na Wschodzie; fragmenty listu z kraju na temat zjazdu byłych łagierników w Bolesławcu; uwagi dotyczące zainteresowania prasy podziemnej Polakami w ZSRR, fragmenty artykułu, zaczerpniętego z mazowieckiego pisma "Przegląd wiadomości agencyjnych" na temat losu ks. Józefa Świdnickiego, Zofii Bielak i Aleksandra Rygi