Logo Polskiego Radia
POSŁUCHAJ
polskieradio.pl
Izabella Mazurek 03.04.2012

Kawalkada czasu 1952-1964 cz.IV

Dźwiękowa kronika wybranych wydarzeń historycznych. Kawalkada czasu 1952-1964 cz.IV (lata 1962 -1964).

1. "Algieria sięga po niepodległość" – informacja o uzyskaniu niepodległości przez Algierię(1962), fragm. przemówienia Ben Belli, premiera Algierii w latach 1962–1965, a od 1963 do 1965 prezydenta kraju.
2. "Kryzys kubański" – informacja o zainstalowaniu przez ZSRR wyrzutni rakietowych na Kubie, fragm. wystąpienia prezydenta Stanów Zjednoczonych Johna F. Kennedy’ego.
3. "Otwarcie II Soboru Watykańskiego" (11.10.1962) - relacja z rozpoczęcia obrad, błogosławieństwo papieskie.
4. "Prezydent Kennedy na wiecu Polonii w Buffalo" – relacja, fragm. wystąpienia prezydenta USA.
5. "Zima stulecia" – informacja o skutkach mrozów w Polsce i Europie, fragm. wystąpienia I sekr. KC PZPR Władysława Gomułki, przywódca partii udziela porad na temat odśnieżania górek rozrządowych na kolei.
6. "Marsz na Waszyngton" (1963) - informacja o niezadowoleniu amerykańskich Murzynów, fragm. przemówienia Martina Luthera Kinga, pastora, działacza na rzecz zniesienia dyskryminacji rasowej, laureata pokojowej Nagrody Nobla w 1964.
7. "Ostatnie słowa i śmierć Jana XXIII"(1963) - słowa Jana XXIII skierowane do polskich górników zebranych przed obrazem Matki Boskiej w Piekarach Śląskich, relacja z Watykanu po śmierci papieża.
8. "Słowiki poznańskie pod batutą Stuligrosza śpiewają w Białym Domu" (wiosna 1962) - reportaż z występów chóru i spotkania z prezydentem USA Johnem F. Kennedy’m.
9. "Złoty medal dla gen. Andersa i gen. Kopańskiego" - nadanie honorowego obywatelstwa Paryża polskim emigracyjnym generałom, fragm. transmisji sprzed Łuku Triumfalnego.
10. "Tragiczna wiadomość z Dallas" (22.11.1962) – komunikat telewizyjny o zabiciu prezydenta Stanów Zjednoczonych Johna F. Kennedy’ego.
11. "Pożegnanie prezydenta Kennedy’ego" - reportaż z pogrzebu prezydenta USA na cmentarzu wojskowym w Arlington.
12. "Po raz pierwszy od czasów św. Piotra"(1964) - pielgrzymka papieża Pawła VI do Ziemi Świętej, fragm. powitalnego przemówienia Ojca św. w Izraelu, wspólna modlitwa Pawła VI i patriarchy Konstantynopola Atenagorasa I.
13. "Schizma w obozie komunistycznym" - konflikt między Moskwą i Pekinem, fragm. wystąpienia delegata chińskiego na III Zjeździe PZPR w Warszawie, przemówienie I sekr. KC PZPR Władysław Gomułka podczas IV Zjazdu na temat rozbieżnościach między programem Komunistycznej Partii Chin a pozostałymi partiami bloku wschodniego.
14. "Protest 34"(marzec 1964) - program polityki kulturalnej ogłoszony podczas obrad XIII Plenum KC PZPR, list protestacyjny 34 literatów i naukowców skierowany do premiera Józefa Cyrankiewicza, reakcje zagraniczne na ”List 34”, relacja z wiecu poparcia w Londynie, wypowiedź emigracyjnego poety Kazimierza Wierzyńskiego.