Wokół Narodowego Instytutu Fryderyka Chopina

Ostatnia aktualizacja: 06.12.2011 21:21
1 grudnia Stanisław Leszczyński – zastępca dyrektora ds. artystycznych Narodowego Instytutu Fryderyka Chopina - w geście protestu złożył wypowiedzenie.
Audio
  • Reakcja p.o. dyrektora NIFC Kazimierza Monkiewicza na dymisję dyr. Stanisława Leszczyńskiego
  • Min. Bogdan Zdrojewski: nie przyjąłem dymisji Stanisława Leszczyńskiego.
  • Minister Bogdan Zdrojewski o zmianach w NIFC i Muzeum Fryderyka Chopina. Wypowiedź dla Dwójki z 8 grudnia 2011 r.

Środowiska muzyczne poparły gest protestu Stanisława Leszczyńskiego. We wtorkowym liście otwartym zatytułowanym "Stanowisko osobistości i organizacji muzycznych wobec sytuacji w Narodowym Instytucie Fryderyka Chopina", podpisanym przez 16 wybitnych osób polskiego życia muzycznego (m.in. Krzysztofa Pendereckiego, Joannę Wnuk-Nazarową – dyrektora NOSPR oraz Małgorzatę Małaszko – dyrektora Programu 2), podkreślone zostały zasługi Stanisława Leszczyńskiego dla promocji dzieła Fryderyka Chopina, rozwoju życia muzycznego w stolicy i jego działalności na niwie fonograficznej.

Jednocześnie zwrócono uwagę na trudną sytuację istniejącą obecnie w Narodowym Instytucie Frderyka Chopina. Według autorów "Stanowiska…" pełniący obowiązki dyrektora NIFC Kazimierz Monkiewicz, powołany wbrew opinii środowisk muzycznych, "swoimi posunięciami zdezorganizował pracę Instytutu, zantagonizował zespół, wreszcie, zamiast dbałości o pomnożenie środków finansowych nałożył na instytucję nieuzasadnione obciążenia paraliżujące możliwość realizacji programu merytorycznego." Jednocześnie zaapelowano do Ministra Kultury i Dziedzictwa Narodowego p. Bogdana Zdrojewskiego o "niezwłoczne" rozpisanie konkursu na stanowisko dyrektora NIFC.

W odpowiedzi na te zarzuty dyr. Monkiewicz podkreślił, że w istocie jest managerem, nie zaś muzykologiem, i że powierzone sobie zadanie "uporządkowania sytuacji [finansowej] w Narodowym Instytucie Fryderyka Chopina" wykonał skrupulatnie, wyprowadzając  Instytut z zapaści finansowej, co miał potwierdzić audyt Ministerstwa Kultury i Dziedzictwa Narodowego.

Na koniec dyr. Monkiewicz zaapelował: "liczę na wsparcie tych wszystkich, którzy rozumiejąc zadania, jakie stoją przed organizacjami kultury, będą pomagali w tym, aby efektywnie wydawać coraz skromniejsze środki publiczne przyznawane kulturze  w czasie kryzysu."

Sam Stanisław Leszczyński powiedział w poniedziałek Polskiej Agencji Prasowej: "Chodzi głównie o koncepcję i program dla Instytutu […]. Chodzi też o kompletny brak zrozumienia zupełnie podstawowych kwestii w dziedzinie kultury, w których rozmawia się innym językiem niż korporacyjny i proceduralny. My z Arturem Szklenerem, który jest zastępcą dyrektora ds. nauki i wydawnictw, zostaliśmy praktycznie odcięci od możliwości kontynuowania założonych programów".

Minister Bogdan Zdrojewski powiedział we wtorek Annie Skulskiej z Dwójki, że dymisji dyr. Leszczyńskiego nie przyjął do wiadomości. - Każda ze stron sporu ma swoje racje i działa w dobrej wierze - powiedział min. Zdrojewski, który zapowiedział, że decyzję o rozpisaniu konkursu na stanowisko dyrektora NIFC podejmie we czwartek.

Stanisław Leszczyński zadeklarował chęć wystartowania w konkursie na stanowisko dyrektora NIFC, jeśli tylko konkurs taki zostanie rozpisany.

We czwartek min. Bogdan Zdrojewski opowiedział o swoich oczekiwaniach wobec kandydatów na stanowisko dyrektora NIFC i swej wizji Instytutu jako narodowej instytucji kultury w nadchodzących latach. Stwierdziwszy, że dyr. Monkiewicz wykonał zadania, które były przed nim postawione, min. Zdrojewski pozostawił otwartą kwestię przyszłej pracy dyr. Monkiewicza w NIFC. Minister przedstawił także niesłychanie istotne zmiany, jakie zajdą w Muzeum Fryderyka Chopina w najbliższym czasie. Dotychczasowy dyrektor Muzeum - Alicja Knast - ma zostać przeniesiona wraz zespołem (!) do Muzeum Historii Żydów Polskich. Co dalej z Muzeum Chopina na razie nie ujawniono.