Polskie Radio
Section05
Mateusz Krautwurst

Mika Urbaniak – hip-hopowa dusza o jazzowych korzeniach

Myśli Miki Urbaniak układają się po amerykańsku, lecz polski język i słowiańska fraza nie są jej obce. Miesiąc po premierze książki pt. "Będzie lepiej" artystka zabrała nas do swoich muzycznych inspiracji oraz muzyki autorskiej. Z rozmowy dowiedzieliśmy się, czy w jej domu słuchało się hip-hopu, czy skazana jest muzyczną konkurencję z rodzicami i czy do jej serca trafiają tylko oldschoolowe nagrania.
Zobacz więcej na temat:  Trójka MUZYKA Mateusz Krautwurst Mika Urbaniak muzyka rozrywkowa

Daniel Kapustka – multiinstrumentalista o wielu kolorach

Daniel Kapustka jako muzyk sesyjny współpracował z takimi artystami jak Kayah, Daria Zawiałow, Vito Bambino czy O.S.T.R. Brał także udział w produkcjach programów telewizyjnych. 10 marca miał premierę jego pierwszy autorski singiel "Practise for Fun", z gościnnym udziałem basisty Piotra Żaczka. Zapowiada on debiutancką płytę artysty.
Zobacz więcej na temat:  Trójka MUZYKA Mateusz Krautwurst instrumenty Daniel Kapustka

Piotr Kosterkiewicz o współczesnym obliczu teledysków

Wizualne oblicze muzyki, udźwiękowienie obrazu, reklama czy uzupełnienie wypowiedzi artysty? W "Serdecznych dźwiękach" Piotr Kosterkiewicz pomógł nam sprecyzować, czym dla artystów jest dziś teledysk. Jednocześnie audycję wypełniły utwory, do których powstały ważne dla muzycznego świata nagrania filmowe oraz te, nad którymi pracował nasz gość – i obrazkowo, i muzycznie.
Zobacz więcej na temat:  Trójka Mateusz Krautwurst MUZYKA teledysk Piotr Kosterkiewicz

"Jestem rodzicem. Jestem muzykiem". Mateusz Krautwurst

W maju 2014 wydał swój pierwszy, solowy album studyjny, zatytułowany Gdzieś pomiędzy. W jego stu­diu pow­stają pio­sen­ki po­cząw­szy od tek­stu, har­mo­nii, melodii, po­przez aran­żację kom­po­zycji i na­gra­nie głosu, aż do efek­tu końc­owe­go - czyli go­to­we­go do radio­wej czy te­le­wizyj­nej emi­sji utworu. Współp­racu­ję nie tyl­ko z pro­fesjonal­nymi mu­zyka­mi, lecz rów­nież z ty­mi, którzy są do­pie­ro na po­cząt­ku swojej ar­ty­stycz­nej dro­gi.Au­tor­skie kom­po­zycje to ma­teria bar­dzo de­likat­na, oso­bi­sta. Mateusz sam kom­po­nuje od daw­na i wie, jak ciężko o dy­stans do własnej twór­czo­ści.​
Zobacz więcej na temat:  muzyka współczesna Damian Sikorski radio bez reklam Mateusz Krautwurst