Section1
Wojsko na ulicach
Wszystkie Stan wojenny został wprowadzony przez władze komunistyczne PRL 13.12.1981 r. dekretem Rady Państwa. Powołano Wojskową Radę Ocalenia Narodowego (WRON), władzę w kraju przejęło wojsko. Na zdjęciu żołnierze pracują przy odśnieżaniu ulicy. Warszawa, 13.12.1981 Foto: PAP/CAF/Wojciech Frelek