Nowe Technologie

Praca zdalna, czyli korzyści dla obu stron

Ostatnia aktualizacja: 16.04.2013 10:42
Migracja do sfery pracy zdalnej uruchamia wiele interakcji. Zakładając, że wykonywane zajęcie można przenieść, migracja przynosi szereg korzyści pracownikowi oraz pracodawcy.
Praca zdalna, czyli korzyści dla obu stron
Foto: Glow Images/East News

Pojawia się również korzyść społeczna, która niezwykle wysoko wyceniana w Europie i Stanach, w Polsce jest często nierozumiana.

Korzyść społeczna przejawia się we wzroście wartości rynku pracy w danym kraju a także zdolności i głębokości konsumpcji. Praca zdalna dynamizując rynek pracy doskonale pobudza gospodarkę, która generuje wartość dodaną w postaci rosnącego dochodu narodowego brutto. Dochód narodowy na plusie umożliwia finansowanie wielu społecznie wartościowych projektów, co ma jedno ze swych źródeł właśnie w preferowaniu rozwiązań pracy zdalnej.

Na przykładzie pracy zdalnej najlepiej widać jak bardzo sektor przedsiębiorców współzależy od rynku pracy powodując, że niemożliwa jest realna korzyść pracodawcy bez integralnej korzyści pracownika.

Wiele aktywności, profesji i branż

Jak wiadomo prace zdalną mogą wykonywać pracownicy wielu sektorów: najbardziej przyjazną nomen omen technologią dla pracy zdalnej jest oczywiście sektor ICT.  W formie pracy zdalnej pracują programiści, graficy, webmasterzy, czy copywriterzy. Korzyścią główną w tym sektorze jest elastyczność czasu pracy i znacznie łatwiejsze godzenie sfery prywatnej i zawodowej. Pracownik może również lepiej zarządzać własnym czasem.

Istotnymi korzyściami uniwersalnymi, niezależnymi od branż czy zawodów, są redukcje:

  • czasu dojazdu do pracy
  • kosztów dojazdu
  • rotacji załogi (jako czynnika dodatnio wpływającego na pracownika)
  • poziomu stresu pracowniczego

Ta ostatnia redukcja, zaliczana do korzyści psychologicznych ma bezpośredni wpływ na efektywność pracy. Pracownik zdalny ma mniejszy stres, gdyż nikt nie patrzy pracownikowi „na ręce”, nie komentuje poszczególnych czynności czy przerw. Liczy się jedynie efekt końcowy. Niższy poziom stresu zwykle przekłada się na większe zadowolenie z pracy  a to na zwiększoną efektywność.

Dodatkowe korzyści pracownika

Wśród nieczęsto dostrzeganych oszczędności po stronie zdalnego pracownika widać szeroko pojęte oszczędności. Przebywając w przestrzeni prywatnej nie musi przywiązywać dużej (nadmiernej) wagi do inwestycji w wygląd; kosztem nie będzie więc drogie i szykowne ubranie.

Odpadną koszty związane z relacjami, które często wymuszają wspólne spędzanie czasu z kolegami z pracy, gdyż taki jest ogólnie przyjęty model spędzania wolnego czasu. Korzyść w tym przypadku notuje rodzina oraz faktycznie wartościowe dla pracownika związki i relacje.

Jeżeli zdefiniujemy korzyść jako zmniejszenie konfliktów społecznych mających źródło w pracy, migracja do sfery pracy zdalnej przyniesie kolejną korzyść. W pracy zorganizowanej dla wielu pracowników często w niezbyt przyjaznych warunkach, dochodzi nierzadko do głębokich konfliktów skutkujących sporami, które efekt końcowy mają czasem w sądzie. Praca zdalna jest pomocnym antidotum dla osób podatnych na konflikty.

Korzyści pracodawcy

Wśród podstawowych korzyści firmy wszyscy wymieniają czynnik ekonomiczny czyli wzrost wydajności. Oprócz oczywistego lepszego wykorzystania kosztów pracy, pracodawcy notują wpływ wielu czynników poza ekonomicznych, takich jak:

  • powiązanie efektów pracy z wynagrodzeniem (jako czynnik motywujący)
  • wdzięczność i przywiązanie do pracodawcy (korelowane mniejsza rotacją)
  • innowacyjność

Kolejne zyski to oszczędność pracodawcy na kosztach najmu przestrzeni biurowej oraz kosztach materiałów wykorzystywanych w pracy biurowej. Tu oczywiście należy dodać, że w przypadku wyposażenia niezbędnego do wykonywania pracy zdalnej, pracodawca nie może ominąć tego kosztu. Może jednak nie ponosić kosztów utrzymywania infrastruktury, bo ta migruje do przestrzeni pracownika.

Obecnie sama technologia komunikacji ułatwia dojście do obniżenia kosztów. Przykładem jest powszechne odchodzenie od telefonii klasycznej na rzecz systemów VoIP, które mogą być udostępniane pracownikom zdalnym, nie powodując istotnego obciążenia ekonomicznego dla pracodawcy.

Praca zdalna umożliwia prawdziwą rewolucję kadrową. Pracodawca ma dostęp do zasobów pracy faktycznie poza miejscem czy nawet makroregionem. Skoro bowiem pracownicy nie dojeżdżają to realnie nie ma znaczenia gdzie się znajdują względem siedziby pracodawcy.

Kolejna korzyść to redukcja obciążenia pracodawcy z tytułu wypłaty zasiłków chorobowych. W warunkach praktycznych nie chodzi o jakieś zwolnienia z tego obciążenia ale o faktycznym spadek liczby pracowników zdalnych przebywających na zwolnieniach chorobowych. Wynika to z praktyki korzystania ze zwolnień w celu załatwienia spraw domowych lub chorób partnera lub dziecka. Pracownik zdalny jest bliżej domu więc rzadziej korzysta z „dodatkowych dni wolnych”.

Biznes amorficzny czyli zdecentralizowany

Rozproszenie procesów biznesowych jest obecne w wielu branżach. Co do zasady trudno spotkać dzisiaj organizacje w pełni zintegrowane i tworzące jeden zakład pracy. Pomijając  ułomności biznesowe, decentralizacja wspomagana pracą mobilną ułatwia procesy skalowalności biznesu. Firmy zdecentralizowane są wydajniejsze a także bardziej podatne na rozwój, końcowo zaś efektywniejsze ekonomicznie.

Praca zdalna jest może nie jest antidotum na wszystko ale stanowi jeden z kluczowych czynników rozwoju nowoczesnej firmy i jej organizacji.autor: Cezary TCHOREK-HELM

Czytaj także

Początek drogi do pracy mobilnej

Ostatnia aktualizacja: 26.02.2013 08:09
Administracja dostrzega coraz większe zagrożenie sektora pracy. Dlatego projekt zmian w kodeksie pracy wprowadzający dłuższe okresy rozliczeniowe oraz ruchomy czas pracy jest już w Sejmie.
rozwiń zwiń
Czytaj także

Mobilny terminal dla handlowca

Ostatnia aktualizacja: 02.03.2013 06:56
Motorola zaprezentowała nowe mobilne rozwiązanie dla firm i mobilnego biznesu. To niewielkie urządzenie, obsługujące łączność bezprzewodową w standardach WLAN i WAN, przeznaczone jest do użytku przez pracowników terenowych z firm różnej wielkości z branż takich jak usługi i sprzedaż terenowa, a także transport i logistyka.
rozwiń zwiń
Czytaj także

Biurko to przeżytek

Ostatnia aktualizacja: 31.03.2013 23:19
Jak smartfon, tablet i chmura – nowe symbole rewolucji społecznej i gospodarczej – doprowadziły biurko do kryzysu tożsamości.
rozwiń zwiń
Czytaj także

Gdzie można pracować zdalnie?

Ostatnia aktualizacja: 12.04.2013 10:00
Praca zdalna polegająca na wykonywaniu zleconych czynności poza siedzibą pracodawcy, może mieć prawie nieograniczony charakter. Zarówno przedsiębiorca jak i pracownik mogą inaczej spojrzeć na warunki pracy i sam jej charakter. Przedsiębiorca może dostrzec swoją szansę na rozwój firmy nie wymagającym wielkich nakładów, pracownik szansę na lepsze warunki pracy.
rozwiń zwiń