Nowe Technologie

Ewolucja usług zarządzania drukiem (MPS)

Ostatnia aktualizacja: 17.09.2013 14:42
Według przewidywań Photizo Group, europejski rynek usług zarządzania drukiem wzrośnie z 7,6 mld euro w 2009 do 21,9 mld euro w 2014 roku. Wraz ze wzrostem rynku ewoluują również same usługi MPS (ang. Managed Print Services). Już teraz posiadają one zdolność przekształcania organizacji i zwiększania jej wartości dzięki rozwiązaniom. Jednak wiele firm wciąż ma jedynie mglisty zarys korzyści, które z nich płyną.
Ewolucja usług zarządzania drukiem (MPS)

Według przewidywań Photizo Group, europejski rynek usług zarządzania drukiem wzrośnie z 7,6 mld euro w 2009 do 21,9 mld euro w 2014 roku. Wraz ze wzrostem rynku ewoluują również same usługi MPS (ang. Managed Print Services). Już teraz posiadają one zdolność przekształcania organizacji i zwiększania jej wartości dzięki rozwiązaniom. Jednak wiele firm wciąż ma jedynie mglisty zarys korzyści, które z nich płyną.

  • Historycznie usługi MPS były kojarzone z monitorowaniem i kontrolą floty drukującej, przy jednoczesnym ograniczeniu kosztów wydruków oraz zmniejszeniu obciążenia administratorów IT. To miało bezpośredni wpływ na obniżkę kosztów. Jednakże w ostatnich latach usługi MPS dojrzały i oferują obecnie o wiele więcej organizacjom chcącym poprawić efektywność fundamentów swojego biznesu.
  • Pierwszym zadaniem stojącym przed MPS jest zaspokojenie podstawowych potrzeb związanych z wydrukami biurowymi. Oznacza to dobór odpowiednich modeli urządzeń oraz ich rozmieszczenie w organizacji, bieżącą kontrolę oraz monitorowanie floty drukującej, zmniejszenie liczby wydruków oraz proaktywne zgłaszanie zapotrzebowania na materiały eksploatacyjne.

Jednak gwałtowny wzrost ilości danych cyfrowych zmusza organizacje do weryfikacji swojego podejścia do informacji korporacyjnych i sposobu zarządzania nimi, a także wpisania tego podejścia w szerszą strategię zarządzania dokumentami. To właśnie ten fakt napędza ewolucję usług MPS, które nie skupiają się już tylko na zarządzeniu flotą i wydrukami, ale także coraz częściej wprowadzają dobre praktyki oraz usprawniają procesy biznesowe integrując fizyczny i cyfrowy obieg dokumentów wewnątrz organizacji.

Podsumowując bieżący globalny rynek usług MPS, Quocirca w ostatnim raporcie opisała go jako “ewoluujący od podstawowych usług optymalizacji i konsolidacji urządzeń w stronę długofalowego ulepszania biznesu”. Raport podkreśla, że kluczowymi czynnikami decyzyjnymi przy zakupie usług MPS jest osiąganie znaczących oszczędności oraz poprawa produktywności, zaś znaczącym wyróżnikiem tych usług jest zdolność do radzenia sobie z cyfryzacją obiegu dokumentów.

Coraz częściej firmy zastanawiające się nad wdrożeniem usług MPS, oceniają jak informacje - zarówno fizyczne jak i cyfrowe - są zarządzane i przetwarzane obecnie i w jaki sposób informacje te mogłyby być zarządzane bardziej efektywnie by przysparzały większej wartości biznesowej.

Dokumenty zawierają istotne informacje korporacyjne pozwalające firmom skutecznie działać i osiągać lepsze rezultaty. Dlatego dzielenie się nimi wewnątrz organizacji oraz łatwość dostępu są kluczowymi czynnikami wpływającymi na wzrost i powodzenie, a dostęp do nich nie powinien być utrudniony z uwagi na ograniczenia infrastruktury. To podejście do zarządzania dokumentami pod kątem najlepszych praktyk ma istotny wpływ na kontrolę dostępu do ważnych danych firmowych i zapewnienie, że uzyskujemy z nich to co najważniejsze.

  • Usługi MPS mogą również odgrywać kluczową rolę w optymalizacji całego cyklu życia dokumentu. Istotne jest, żeby dokumenty (niezależnie od formatu) mogły być przechwytywane na wejściu i integrowane bezpośrednio z procesami biznesowymi i systemami obiegu dokumentów. Dzięki temu, informacja jest dostępna niezależnie od tego kiedy i gdzie będzie przydatna.

W podejściu polegającym na rzeczywistym dostarczeniu wartości biznesowej przez MPS, również zwrot z inwestycji może być szybszy. Usługi MPS zwiększają więc szybkość przechwytywania informacji, ich przetwarzanie oraz udostępnianie w systemach organizacji oraz automatyzują wewnętrzne procesy biznesowe.

Gdy zrozumiemy korzyści płynące z wdrożenia usług MPS, stanie się oczywiste, że firmy mogą skutecznie i efektywnie radzić sobie z coraz większymi ilościami danych korporacyjnych, optymalizować wewnętrzne procesy oraz tworzyć efektywny obieg dokumentów w całej organizacji.

O IDC

Warto dodać, że Lexmark został ogłoszony liderem usług MPS w regionie EMEA w najnowszym raporcie IDC MarketScape. W raporcie analizowano aktualny potencjał rynkowy i strategie dziewięciu firm oferujących sprzęt drukujący, jak również ich zdolność konkurencyjną w przyszłości i możliwość poszerzenia udziału w rynku.

 autor: Józef Lis, Product Manager Lexmark International Polska

Czytaj także

Raport o znaczeniu koloru w wydrukach

Ostatnia aktualizacja: 21.08.2013 09:36
Najnowsze wyniki badań nad psychologią postrzegania kolorów pokazują że pracownicy, którzy wykorzystują kolory w codziennych dokumentach są bardziej efektywni, zadowoleni z pracy oraz bardziej zmotywowani.
rozwiń zwiń

Czytaj także

Handel: mniejsza administracja to większa korzyść

Ostatnia aktualizacja: 03.09.2013 14:54
Konkurencja wśród sieci handlowych jest ostra i firmy poszukują wszelkich sposobów by zwiększyć swoje zyski i pokonać konkurencję. Z uwagi na to, że klienci mają coraz szerszą ofertę sklepów internetowych, tradycyjne sieci handlowe muszą podkreślać to, co sprawia że zakupy w nich będą czymś wyjątkowym dla kupujących.
rozwiń zwiń