Fakty, wydarzenia, opinie (cz.0485)

08.12.1988 00:00
  • Audycja pod redakcją Konrada Tatarowskiego: komentarz na temat niektórych aspektów współpracy gospodarczej w RWPG; korespondencja Jerzego Bajera z Nowego Jorku na temat wydarzeń politycznych w Związku Radzieckim (ustąpienie ze stanowiska marszałka Sergieja Achromiejewa - zastępcy ministra obrony ZSRR i szefa Sztabu Generalnego); komentarz na temat Dodaj do playlisty
Audycja pod redakcją Konrada Tatarowskiego: komentarz na temat niektórych aspektów współpracy gospodarczej w RWPG; korespondencja Jerzego Bajera z Nowego Jorku na temat wydarzeń politycznych w Związku Radzieckim (ustąpienie ze stanowiska marszałka Sergieja Achromiejewa - zastępcy ministra obrony ZSRR i szefa Sztabu Generalnego); komentarz na temat wizyty Francois Mitterranda - prezydenta Francji w Czechosłowacji; przegląd prasy zachodniej w opracowaniu Marka Olsienkiewicza poświęcony przemówieniu Michaiła Gorbaczowa na sesji Zgromadzenia Ogólnego ONZ.