Section1
Wręczenie Nagrody Muzyka Źródeł
Wszystkie Anna Szewczuk-Czech, kierownik Radiowego Centrum Kultury Ludowej, Joanna Chmiel, laureatka Nagrody Muzyka Źródeł, oraz Małgorzata Małaszko-Stasiewicz, dyrektor Programu 2 Polskiego Radia Foto: Grzegorz Śledź/PR2

GALERIA