Kultura

Abonament RTV – stawki na rok 2013

Ostatnia aktualizacja: 02.01.2013 10:30
Opłaty abonamentowe pobierane są za używanie odbiorników radiowych i telewizyjnych, także każdy, kto posiada radio czy telewizor, zobowiązany jest do regularnego opłacania abonamentu.
W słuchowisku kluczową rolę odgrywają dobry scenariusz i znakomici artyści
W słuchowisku kluczową rolę odgrywają dobry scenariusz i znakomici artyściFoto: Glow Images/East News

Wysokość opłat abonamentowych w roku kalendarzowym 2013 zgodnie z rozporządzeniem KRRiT  z dnia 7 maja 2012 r. (Dz.U.poz.543) wysokości opłat abonamentowych za używanie odbiorników radiofonicznych i telewizyjnych wynosi:

• za używanie odbiornika radiofonicznego - 5,65 za miesiąc

• za używanie odbiornika telewizyjnego lub telewizyjnego i radiofonicznego - 18,65 zł za miesiąc

Wysokość opłat abonamentowych za używanie odbiorników radiofonicznych i telewizyjnych, po uwzględnieniu zniżek za ich uiszczanie z góry za okres dłuższy niż  miesiąc wynosi:

- za używanie odbiornika radiofonicznego:

a) 11,00 za dwa miesiące,

b) 16,30 za trzy miesiące,

c) 32,20 za sześć miesięcy,

d) 61,00 za rok,

- za używanie odbiornika telewizyjnego lub telewizyjnego i radiofonicznego:

a) 36,20 za dwa miesiące,

b) 53,70 zł za trzy miesiące,

c) 106,30 za sześć miesięcy,

d) 201,40 za rok.

Opłaty abonamentowe wnosi się za pomocą:

  • blankietów wpłat spersonalizowanych otrzymanych drogą korespondencyjną,
  • standardowych blankietów wpłat na rachunek bankowy, ogólnie dostępnych w placówkach pocztowych. 

 

Opłatę abonamentową uiszcza się z góry do 25 dnia pierwszego miesiąca okresu rozliczeniowego.

Oznacza to, że abonent wnoszący opłatę 25-go dnia miesiąca terminowo wywiązuje się z ustawowego obowiązku. Ważny jest dzień, w którym abonent dokonuje płatności, nie zaś dzień, w którym ta płatność wpływa na rachunek bankowy Poczty Polskiej S.A.

W sytuacji, gdy opłata wniesiona przez abonenta 25-go dnia miesiąca wpłynie na rachunek 26-go lub 27-go jednostki Poczty nie mogą naliczać odsetek za zwłokę w jej uiszczeniu.

 Opłaty abonamentowe pobiera się za używanie odbiorników radiowych i telewizyjnych w celu umożliwienia realizacji misji publicznej przez jednostki publicznej radiofonii i telewizji.

Rejestracji odbiorników radiowych i telewizyjnych dokonuje się w urzędach pocztowych w ciągu 14 dni od dnia wejścia w ich posiadanie.

Dowodem zarejestrowania odbiornika są:

  • wniosek o rejestrację odbiorników radiofonicznych/telewizyjnych
  • zawiadomienie o nadaniu indywidualnego numeru identyfikacyjnego użytkownikowi odbiorników radiofonicznych/telewizyjnych.

Więcej informacji o rejestracji odbiorników, trybie wnoszenia opłat oraz o ich wysokości znajduje się na stronie Poczty Polskiej:  https://rtv.poczta-polska.pl/

Osoby fizyczne uiszczają miesięcznie jedną opłatę  (radiową lub radiowo-telewizyjną) niezależnie od liczby używanych odbiorników w gospodarstwie domowym lub w samochodzie.

Jedną opłatę abonamentową niezależnie od liczby używanych odbiorników wnoszą również: publiczne zakłady opieki zdrowotnej, sanatoria, żłobki, publiczne i niepubliczne jednostki organizacyjne systemu oświaty, państwowe i niepaństwowe szkoły wyższe oraz domy pomocy społecznej - w tym samym budynku, zespole budynków lub w samochodach będących w ich używaniu.
Firmy i instytucje wnoszą opłatę abonamentową za każdy używany odbiornik radiowy i telewizyjny.
Osobami uprawnionymi do zwolnienia od opłat abonamentowych są m.in.:

  • osoby, które ukończyły 75 rok życia,
  • osoby zaliczone do I grupy inwalidzkiej, 
  • kombatanci będący inwalidami wojennymi lub wojskowymi,
  • osoby, które ukończyły 60 lat i mają prawo do emerytury, której wysokość nie przekracza miesięcznie kwoty 50% przeciętnego wynagrodzenia. 

  Pełna lista zwolnionych osób >>> Sprawdź

Osoby uprawnione do zwolnienia od opłat abonamentowych, by uzyskać to zwolnienie zobowiązane są do przedstawienia w urzędzie pocztowym dokumentów potwierdzających uprawnienie do zwolnienia oraz oświadczenie ( pobierz wzór oświadczenia ).

Zwolnienie od opłat abonamentowych przysługuje od pierwszego dnia miesiąca następującego po miesiącu, w którym  dopełniono formalności w urzędzie pocztowym.
Zgodnie z ustawą o opłatach abonamentowych Krajowa Rada Radiofonii i Telewizji na wniosek abonenta-dłużnika, w wyjątkowych sytuacjach, jeżeli przemawiają za tym szczególne względy społeczne lub przypadki losowe, może umorzyć lub rozłożyć na raty zaległości z tytułu abonamentu. Więcej >>>

Formularz kontaktowy w sprawach abonamentowych (kliknij)

 

www.narodoweczytanie.polskieradio.pl
Cichociemni

Czytaj także

Ruch Palikota chce podzielić media publiczne

Ostatnia aktualizacja: 08.10.2012 15:55
Partia Palikota proponuje podział mediów publicznych na piony: komercyjny i misyjny - z dochodów z pierwszego można by finansować misję.
rozwiń zwiń

Czytaj także

Pierwszy raz od lat:wyższe wpływy z abonamentu

Ostatnia aktualizacja: 23.10.2012 17:04
Trafią one do mediów publicznych. Telewizja Polska dostanie dodatkowe 19,2 mln zł, Polskie Radio - 10,6 mln zł, a rozgłośnie regionalne Polskiego Radia - po 600 tys. zł.
rozwiń zwiń