Section2
Notatki i rysunki Józefa Czapskiego
Wszystkie Szkice obozowe Józefa Czapskiego. Foto: Instytut Literacki w Paryżu