Redakcja Polska

"Solidarni z Białorusią". NAWA pomaga białoruskim naukowcom i studentom

19.01.2021 09:05
Pod koniec minionego roku Narodowa Agencja Wymiany Akademickiej, odpowiadając na swoistą potrzebę chwili zorganizowała dodatkowy kurs języka polskiego on-line dla ponad pięciuset studentów z Białorusi, którzy studiują lub planują podjęcie studiów, czy też pracy w Polsce. Zajęcia on-line  prowadzili wykładowcy z wyspecjalizowanych szkół nauczających polskiego jako obcego. Jego uczestnicy nie tylko wzmocnili swoje kompetencje językowe, ale także poznali lepiej polską kulturę, obyczaje i historię.
Audio
  • "Z językiem polskim w świat". Audycja Marii Wieczorkiewicz z udziałem dr Grażyny Żebrowskiej i Kamili Dembińskiej z NAWA [posłuchaj]
Białorusini podczas protestu przeciwko reżimowi Alaksandra Łukaszenki
Białorusini podczas protestu przeciwko reżimowi Alaksandra ŁukaszenkiPAP/EPA/STR

Narodowa Agencja Wymiany Akademickiej wraz z Konferencją Rektorów Akademickich Szkół Polskich realizuje na zlecenie Ministerstwa Nauki i Szkolnictwa Wyższego trzy działania wspierające Białorusinów: „Solidarni ze studentami”, „Solidarni z naukowcami” oraz „Solidarni z nauczycielami”.

Według danych GUS, w roku akademickim 2018/2019 na polskich uczelniach studiowało ponad 7 tys. osób z Białorusi. To druga po Ukraińcach najliczniejsza grupa cudzoziemców, wybierających edukację wyższą w Polsce.

Białorusini stanowili 9,3 procent wszystkich obcokrajowców studiujących w naszym kraju. Polskie uczelnie od lat miały w swojej ofercie programy wspierające  młodzież ze Wschodu. Jednakże w roku ubiegłym, w którym wyniki wyborów prezydenckich na Białorusi przyniosły wielkie protesty społeczne, a w ślad za nimi represje i prześladowania zwłaszcza młodzieży ze strony białoruskich władz, na licznych polskich uczelniach w geście solidarności, studentom z Białorusi zaproponowano pomoc znacznie rozszerzoną, np. w postaci bezpłatnej nauki, stypendiów, doraźnej pomocy finansowej, czy porad prawnych.

Pod koniec minionego roku Narodowa Agencja Wymiany Akademickiej, odpowiadając na swoistą potrzebę chwili zorganizowała  dodatkowy kurs języka polskiego on-line dla ponad pięciuset studentów z Białorusi, którzy studiują lub planują podjęcie studiów, czy też pracy w Polsce. Zajęcia on-line  prowadzili wykładowcy z wyspecjalizowanych szkół nauczających polskiego jako obcego. Jego uczestnicy nie tylko wzmocnili swoje kompetencje językowe, ale także poznali lepiej polską kulturę, obyczaje i historię.

Kurs języka polskiego on-line był całkowicie bezpłatny. Był finansowany ze środków Narodowej Agencji Wymiany Akademickiej w ramach inicjatywy rządu Rzeczpospolitej Polskiej „Solidarni z Białorusią”. Zajęcia cieszyły się dużym zainteresowaniem, zachęcono więc uczestników, aby pisemnie wypowiedzieli się o polskiej pomocy.

Oto fragment eseju Aliny Harelik z Mińska:  

Czym dla mnie jest solidarność? To coś, bez czego nie może istnieć żadne powstanie. Wsparcie sąsiadów i nieznajomych ludzi jest ważną rzeczą dla każdego Białorusina. Kiedy oglądam różne „solidarne z nami” filmy z innych krajów, zdaje mi się, że cały świat jest po naszej stronie.

Solidarność przejawia się we wszystkim: w pomocy humanitarnej, w działalności charytatywnej. Na arenie politycznej dyplomaci mówią o naszym kraju i starają się wspierać naród białoruski. Według mnie, studentki, bardzo ważne jest zauważać, że Polska jest gotowa pomagać wszystkim studentom i dać nam szansę studiowania, bez względu na nasze poglądy polityczne.

Naród białoruski ma teraz najtrudniejszą sytuację polityczną od początku XXI wieku. W Konstytucji mówi się, że jesteśmy wolnym i demokratycznym państwem, mamy wolność opinii i słowa. W rzeczywistości widzimy absolutnie inną rzecz. Nikt nie wie, jak to się skończy. Nikt nie wie, co będzie dalej. Ale razem ze wsparciem całego świata wszystko się nam uda!

W kolejnej audycji z cyklu: „Z językiem polskim w świat”  mówimy o zainteresowaniu językiem polskim wśród  białoruskich studentów oraz naszej ofercie, która może to zainteresowanie podtrzymać i poszerzyć.

Gośćmi programu są dr Grażyna Żebrowska, dyrektor Narodowej Agencji Wymiany Akademickiej oraz Kamila Dembińska, dyrektor Biura Programów Języka Polskiego NAWA.

Audycję zrealizowała Magdalena Górecka - Balcer, a do jej wysłuchania zaprasza Maria Wieczorkiewicz.

Audycja powstała przy wsparciu finansowym Narodowej Agencji Wymiany Akademickiej.