Logo Polskiego Radia
POSŁUCHAJ

Fakty, wydarzenia, opinie (cz.0633)

27.03.1989 00:00
  • "Fakty, wydarzenia, opinie" - audycja pod redakcją Danuty Drzewińskiej: list Elizy Gardowskiej z Warszawy o deportowanych do Związku Radzieckiego którzy jeszcze nie doczekali się zadośćuczynienia; komentarz Aliny Grabowskiej o pewnym aspekcie polityki informacyjnej władz PRL; uwagi na temat stanu edukacji kulturalnej społeczeństwa w Polsce; rozmowa Dodaj do playlisty
"Fakty, wydarzenia, opinie" - audycja pod redakcją Danuty Drzewińskiej: list Elizy Gardowskiej z Warszawy o deportowanych do Związku Radzieckiego którzy jeszcze nie doczekali się zadośćuczynienia; komentarz Aliny Grabowskiej o pewnym aspekcie polityki informacyjnej władz PRL; uwagi na temat stanu edukacji kulturalnej społeczeństwa w Polsce; rozmowa telefoniczna Krzysztofa Kłopotowskiego z Marianem Terleckim - niezależnym twórcą filmowym - na temat niezależnego ośrodka filmowego w Gdańsku.