Logo Polskiego Radia
POSŁUCHAJ

Jak kształtowała się "Solidarność" (cz.197)

05.10.1981 00:00
  • I Krajowy Zjazd Delegatów NSZZ Solidarność: homilia ks. Józefa Tischnera; ogłoszenie wyników I tury wyborów do KKP; przegłosowanie uchwał; wypowiedź Henryka Wujca - o represjach wobec wydawnictwa i niezależnej prasy; sprawy finansowe Związku; wypowiedzi: Jana Budnika (Małopolska) - przeciw wojnie tytoniowej, Orlicza (Zielona Góra) - przeciw wojnie Dodaj do playlisty
I Krajowy Zjazd Delegatów NSZZ Solidarność: homilia ks. Józefa Tischnera; ogłoszenie wyników I tury wyborów do KKP; przegłosowanie uchwał; wypowiedź Henryka Wujca - o represjach wobec wydawnictwa i niezależnej prasy; sprawy finansowe Związku; wypowiedzi: Jana Budnika (Małopolska) - przeciw wojnie tytoniowej, Orlicza (Zielona Góra) - przeciw wojnie papierosowej, Romana Jarnuszkiewicza; L. Wałęsy - w sprawie tytoniowej; dyskusja L. Wałęsy z m.in. Piotrem Rychterem (Podkarpacie) i Małgorzatą Niesocką (Pomorze Zachodnie); wypowiedzi Grzegorza Palko i Jacka Merkela - o ocenie dotychczasowego przebiegu zjazdu a zakresie samorządu i reformy gospodarczej; uchwała w sprawie działalności finansowej Związku - dyskusja; projekt uchwały w sprawie podwyżek i rozmów w tej sprawie z rządem - dyskusja: Karol Modzelewski, Andrzej Gwiazda, Juliusz Brandecki (Pomorze Zachodnie); zamknięcie obrad przez L. Wałęsę.