Logo Polskiego Radia
POSŁUCHAJ

Fawley Court - placówka polskości

01.01.1978 00:00
  • Reportaż Edwarda Chudzyńskiego z Fawley Court - placówki polskości - w której znajduje się Collegium Bożego Miłosierdzia prowadzone przez Ojców Marianów. Rozmowa z Ojcem dr. Pawłem Jasińskim - który był przy powstawaniu Collegium, a potem przez wiele lat był jego superiorem; opis posiadłości Fawley Court; "Kiedy ranne wstają zorze" - fragment śpiew Dodaj do playlisty
Reportaż Edwarda Chudzyńskiego z Fawley Court - placówki polskości - w której znajduje się Collegium Bożego Miłosierdzia prowadzone przez Ojców Marianów. Rozmowa z Ojcem dr. Pawłem Jasińskim - który był przy powstawaniu Collegium, a potem przez wiele lat był jego superiorem; opis posiadłości Fawley Court; "Kiedy ranne wstają zorze" - fragment śpiewu młodzieży w pałacowej kaplicy przed rozpoczęciem zajęć; rozmowa z Ojcem Janickim - rektorem szkoły; zwiedzanie muzeum Ojca Józefa Jarzębowskiego - oprowadza prof. Szulc; zwiedzanie podziemia pałacu, gdzie znajdują się zbiory oręża polskiego ofiarowane Ojcom Marianom - oprowadza Kazimierz Maleszewski - kustosz; wypowiedź Ojca P. Jasińskiego; wizyta w szkole - rozmowa z Ireną Bielatowicz nauczycielką j. polskiego i historii oraz z uczniami m.in. Piotrem Ostrowskim - uczniem III klasy i Witoldem Giedroyciem; zwiedzanie kościoła św. Anny - fragment śpiewa młodzieży; fragment archiwalnego kazania Ojca Józefa Jarzębowskiego - twórcy tej placówki polskości - wygłoszonego w setną rocznicę Powstania Styczniowego.