Zapiski ze współczesności: Wiesław Chrzanowski

Ostatnia aktualizacja: 05.01.2009 12:38
5 stycznia 2009, godz. 11:45

Od 5 do 9 stycznia w Zapiskach ze współczesności - gawędy Wiesława Chrzanowskiego.

Wiesław Chrzanowski ur. 20 grudnia 1923 w Warszawie. Absolwent Wydziału Prawa Uniwersytetu Jagiellońskiego. W czasie II wojny światowej walczył w szeregach Armii Krajowej. Działał w konspiracyjnych organizacjach o orientacji niepodległościowej, m.in. w Stronnictwie Narodowym. W latach 1948-1955 więziony przez władze komunistyczne. W czasach PRL współpracownik prymasa Polski, kardynała Stefana Wyszyńskiego. Profesor Katolickiego Uniwersytetu Lubelskiego, wykładowca prawa. Od 1980 doradca NSZZ "Solidarność", współautor statutu "Solidarności". W 1981, po 21 latach odmowy wpisania na listę adwokacką, został dopuszczony do wykonywania zawodu adwokata.

W 1989 był jednym z założycieli Zjednoczenia Chrześcijańsko-Narodowego, prezes Zarządu Głównego Związku Chrześcijańsko - Narodowego w latach 1989-1994. Od 12 stycznia 1991 do 23 grudnia 1991 roku pełnił funkcję ministra sprawiedliwości i Prokuratora Generalnego w rządzie Jana Krzysztofa Bieleckiego. Marszałek Sejmu I kadencji w latach 1991-1993. 3 maja 2005 został odznaczony Orderem Orła Białego.

W cyklu „Zapiski ze współczesności” opowiada o swoim domu rodzinnym, dzieciństwie i latach szkolnych, o czasach konspiracji wojennej, maturze i studiach prawniczych na tajnych kompletach, o Powstaniu Warszawskim,  o czasach powojennych i latach więzienia.


5.01 – opowieść o domu rodzinnym, dzieciństwie i latach szkolnych
6.01 – czasy okupacji, matura, konspiracja, podchorążówka
7.01 – Powstanie Warszawskie
8.01 – pierwsze lata po wojnie, próby ucieczki z Polski, aresztowanie
9.01 – śledztwo, proces i więzienie

Zapraszamy od poniedziałku do piątku o 11.45.