Tymon Terlecki w listach do przyjaciół

Ostatnia aktualizacja: 08.07.2012 10:00
Rozmowa o wybitnym polskim humaniście, historyku teatru, pisarzowi i eseiście.
Tymon Terlecki w listach do przyjaciół
Foto: Glow Images/East News

Audycja Iwony Malinowskiej z udziałem historyków teatru - Marzeny Kuraś z Instytutu Sztuki Polskiej Akademii Nauk, profesor Anny Kuligowskiej-Korzeniewskiej i profesora Edwarda Krasińskiego, redaktora naczelnego "Pamiętnika Teatralnego".  Ostatni numer tego własnie kwartalnika  poświęcony jest  w całości Tymonowi Terleckiemu.

Artykuły w kwartalniku mają na celu przywrócenie pamięci o tym wybitnym polskim humaniście -  historyku teatru, pisarzu, eseiście, recenzencie, nieobecnnym w peerelowskiej rzeczywistości emigrancie, który współpracował z radiem Wolna Europa. Ważniejsze tytuły z ogromnego dorobku Tymona Terleckiego to: "Krytyka personalistyczna", "Rodowód poetycki Ryszarda Berwińskiego", "Teatr amatorski", "Pani Helena", "Książki, ludzie i kulisy". Po wojnie Tymon Terlecki mieszkał najpierw w Londynie a od 1964 roku w Stanach Zjednoczonych. Wykładał na Uniwersytecie w Chicago teorię literatury i teatru.

Korespondencyjnie, od zakończenia wojny, utrzymywał kontakt ze swoim równolatkiem - Bohdanem Korzeniewskim, później doszła listowna  znajomość z innymi historykami polskiego teatru - Józefem Szczublewskim i Zbigniewem Raszewskim. Fragmenty tych listów czytają w audycji Jarosław Gajewski i Andrzej Ferenc. To, co daje się zauważyć  po lekturze tych listów, to wzajemna, ścisła współpraca na polu naukowym, pozwalająca orientować się emigrantowi Terleckiemu w życiu teatralnym Polski na bieżąco. Korespondenci wymieniali się materiałami, recenzjami na temat swoich prac, uwagami a przede wszystkim książkami. W stanie wojennym Tymon Terlecki - wielki autorytet moralny wspierał swoich przyjaciół (bo z czasem ta znajomość przerodziła się w przyjaźń) także materialnie, śląc kolejne paczki z artykułami pierwszej potrzeby, których wówczas w Polsce brakowało. Wzajemne odwiedziny były prawdziwym wydarzeniem, ale miały miejsce sporadycznie.

8 lipca (niedziela), godz. 19.00