Section2
Notatki i rysunki Józefa Czapskiego
Wszystkie Starobielsk. Zabudowania klasztorne. Foto: autor nieznany